Signe Sandfeld Hansen

Psykolog, digitalpædagogisk konsulent og projektleder Mere om Signe

Siden 2019 har CfDP udforsket en række forskellige digitale indsatser til unge i alderen 15-30 år, som er i risiko for at udvikle prostitutionslignende relationer, og dermed ende i såkaldt gråzoneprostitution eller reel prostitution. Projektperioden er forløbet over 3 år, og er foregået i samarbejde med puljens øvrige deltagere herunder RedenUng, LivaRehab, Kvisten og Ungtilung.com. Projektet er finansieret af Socialstyrelsen, og vi har udgiver nu et metodehæfte, hvor projektet foldes ud med henblik på at understøtte indsatser til gavn for unge i målgruppen.

Kort sagt om projektets formål

Projektet havde til formål at anskueliggøre, hvordan en forebyggelsesindsats kan iværksættes, for at nå de unge i deres digitale hverdag og ligeledes, hvordan de digitale medier giver os mulighed for at nå målgruppen af særligt sårbare og udsatte unge gennem mere almengyldige problemstillinger, som er relaterbare for det brede udsnit af ungdommen.

Projektet ønskede ligeledes at samle feltet af aktører, som tilbyder rådgivning og støtte til unge i målgruppen, så de, gennem et fælles ståsted vil kunne arbejde forebyggende og være synlige for den del af målgruppen, som har et erkendt behov for hjælp og støtte.

De nysgerrige er også relevante

Unge i risiko for at indgå i prostitutionslignende relationer må antages at have varierende grader af belastningsfaktorer. I den helt tidlige forebyggelse, giver det derfor mening at målrette en digital indsats til de unge, som er nysgerrige på, eller som har begrænset erfaring med transaktionel adfærd, fordi det kan forebygge at de bevæger sig længere ind i problemstillingen. 

Samtidig er det vigtigt at være synlige digitalt for de unge, der er mere involveret i prostitutionslignende relationer, men også her er det vigtigt at tilgå emnerne ud fra et ståsted der ikke fordømmer eller stigmatiserer deres adfærd, men som anerkender at adfærden er en konsekvens af erfaringer, behov eller livsomstændigheder. 

Unges digitale liv

En tidligt forebyggende digital indsats kan ske gennem oplysning og faciliteret refleksion, som projektet bl.a. har undersøgt gennem brugen af gruppechat, hvor det endvidere har været muligt for rådgiveren at identificere og henvise de unge, der har givet udtryk for at være i et særligt belastet position.

Ligeledes viser projektet vigtigheden af, at fagpersoner og netværk omkring de unge får en forståelse af, at de digitale medier kan have indflydelse på og skabe mulighederne for at indgå i prostitutionslignende relationer, hvilket projektet har haft for øje med oplæg om unges digitale liv. 

At være tilstede hvor de unge befinder sig

Mens både gruppechat og vidensoplæg repræsenterer en mere direkte interaktion med de unge enten gennem eller om de digitale medier, så er projektets vigtigste pointe, at tidlig forebyggelse på dette område forudsætter en målrettet strategi for at skabe synlighed på de platforme, hvor de unge selv befinder sig.

Vi mener, at de faglige aktører, der arbejder med unge i gråzoneprostitution eller ønsker at forebygge på området, er nødt til at tænke digitale spor ind i deres indsatser, hvis de skal være meningsfulde og synlige for målgruppen.

Hele metodehæftet kan læses her

Hvis der er spørgsmål til projektet, kan der rettes henvendelse til projektleder Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.