Pædagoger og andre fagpersoner kan med fordel benytte digitale medier som et middel til at gøre ungdomsarbejde mere tilgængeligt og relevant for børn og unge. Det viser et spændende internationalt samarbejde, vi har deltaget i over de seneste to år.

I en verden, hvor sociale medier, gaming og onlineliv fylder mere og mere hos unge, kan digitalt ungdomsarbejde være med til at skabe muligheder og rum for børn og unge, hvor de kan udvikle en kritisk, innovativ og værdibaseret tilgang til livet og digitalisering af samfundet. Sådan lyder erfaringen fra de seneste to år, hvor vi i CfDP har været partner i Erasmus+projektet Digital Youth Work, Her har vi sammen med 6 andre europæiske organisationer udvekslet gode erfaringer med digitalt arbejde med unge. Nu er vi klar med anbefalinger til, hvordan I kan implementere det digitale i jeres arbejde med unge.

Hvad er digitalt ungdomsarbejde?

Digitalt ungdomsarbejde kendetegnes ved, at ungdomsarbejdet:

  • Fokuserer på digitaliseringen og den digitale transformation af pædagogisk praksis i ungdomsarbejde.
  • Proaktivt benytter og/eller adresserer digitale medier og teknologier i praksis som et redskab, en aktivitet og/eller som indhold.
  • Inkluderer en bred vifte af digitale metoder og tilgange, som kan blive benyttet i enhver kontekst inden for ungdomsarbejde.
  • Har de samme mål som alment ungdomsarbejde og er underlagt de samme etiske, værdimæssige og principielle spilleregler.
  • Kan foregå ansigt-til-ansigt såvel som online.
CfDP var sammen med vores samarbejdspartnere på plakaten til seminar i Digital Youth Work netværket i starten af september

Hvilke effekter kan man forvente af digitalt ungdomsarbejde?

Det digitale ungdomsarbejde har først og fremmest fordele for de unge, der benytter tilbuddene. Blandt andet vil de unge blive mere velinformerede omkring digitale medier, hvilket gør dem bedre i stand til at tage begrundede og velinformerede valg i fremtiden, vise et stærkt engagement via digitale medier og i sidste ende skabe en stærk digital identitet. Samtidig får de unge også digitale og mediemæssige evner, som skaber nye muligheder for at skabe netværk, samarbejde og deltagelse i samfundet.

Eksempler på praksis inden for digitalt ungdomsarbejde

Digitalt ungdomsarbejde kan bruges på flere måder i praksis. Blandt andet kan det bruges som et værktøj, hvor fokus er på at digitalisere ungdomsarbejde med det formål at gøre det nemmere tilgængeligt, så opdateret som muligt og så relevant som muligt. Det inkluderer blandt andet online rådgivning af sårbare unge, benyttelse af sociale medier til at nå unge mm.

I praksis kan digitalt ungdomsarbejde også bruges som en aktivitet, hvor unge lærer nyt om digitale teknologi gennem hands-on-aktiviteter som for eksempel Gaming-grupper, der skal skabe en positiv gaming-kultur, STEAM og skaber-projekter, der skal give de unge evner passende til det 21. århundrede og kollektive læringsprocesser, der skaber muligheder for at skabe nye digitale medier. 

Endelig kan det digitale ungdomsarbejde fungere skabe opmærksomhed hos den unge omkring problemstillinger, der følger af en digitalisering af samfundet. Det kunne være diskussioner af online adfærd og digitale forhold, udforskning af temaer, der omhandler digitalisering og digitale læringsmåder og styrkning af unge således, at de kender og kan stå inde for deres digitale rettigheder.

Rådgivningsplatformen Netstof.dk, hvor unge kan finde svar og rådgivning om stofmisbrug var en af CfDP’s bidrag til gode praksisser indenfor digitalt ungdomsarbejde

På DAYW’s website kan du i alt finde 36 videoer, der viser eksempler på godt, digitalt ungdomsarbejde fra alle 6 deltagerlande.

Retningslinjer for styring og udvikling af digitalt ungdomsarbejde

Vi har sammen med vores internationale partnere udarbejdet en guideline med hvilke tiltag, vi mener der skal promoveres på institutionelt og politisk niveau.

Det er selvfølgelig selvsagt, at der er brug for ordentlige rammer for, at digitalt arbejde med unge kan blive udviklet og implementeret på en sikker og driftsvenlig måde. Derfor er der også visse retningslinjer til beslutningstagere og ledere af institutioner for unge, så den nye praksis kan blive realiseret rigtigt.

Det er blandt andet vigtigt at integrere digitalt ungdomsarbejde i ungdomsorganisations strategi og vision. Dette indebærer blandt andet at integrere digitale overvejelser i målsætninger, etiske standarder, processer og planlægning, og at sørge for løbende oplæring og udstyring af ansatte og frivillige for at styrke deres kompetencer. Det er også en rigtig stor fordel, hvis man som organisation drager nytte af tværsektorielle partnerskaber samtidig med, at man vedligeholder de etablerede værdier i forbindelse med ungdomsarbejdet.

Ungdomsarbejdere i Porvo, Finland, har fundet på at lave mobilt ungdomsarbejde, hvor ‘klubben’ kører rundt i mindre forstader til byen

I dette indlæg sætter vi fokus på fem af de bedste udenlandske initiativer

Det er også vigtigt, at man fastholder de etiske principper, man vil have i den fysisk verden. Det er vigtigt at sørge for at vedligeholde professionelle forhold og grænser og arbejde på en måde, der styrker unge, og som hjælper dem med at forsvare deres rettigheder. På denne måde hjælper man unge med at tage kontrol over deres forhold med digitalisering, digitale medier og teknologi gennem nye kritiske tankegange, der følger med den nye praksis.

Som tidligere nævnt skal man skabe et rum for ungdomsarbejdere, hvor de kan udforske nye muligheder osv. Dette rum skabes ved at opsøge træningsmuligheder, der løbende kan opbygge ny viden og evner, ved at udfordre skeptiske tankesæt, ved at bidrage til en digitalt smidig kultur i ungdomsarbejdet, og ved at engagere de ansatte og frivillige til at lære fra andre, at dele viden og at skabe internationalt samarbejde.

Læs mere om den internationale guideline her. (Link til PDF på engelsk)
Download den fulde guideline her

Midler og politiske beslutningstagere

Der er flere spændende eksempler på, hvordan digitalt ungdomsarbejde kan benyttes I praksis. Det er samtidigt også vigtigt at påpege, at ungdomsarbejde-sektoren har brug for, at der uddeles midler til denne af økonomiske ansvarlige, og at politiske beslutningstagere aktivt italesætter det digitale ungdomsarbejde og generelt værdsætter ungdomsarbejde som en vigtig uddannelsesmæssig praksis, som kan styrke unge mennesker i et digitaliserende samfund.

Nøgleressourcer:

EU Expert Group on Digitalisation and Youth Report, Council of the European Union Conclusions on Smart Youth Work and Council of the European Union Conclusions on Digital Youth Work (to be adopted 2019).

EU Expert Group on Digitalisation and Youth Report, Council of the European Union Conclusions on Smart Youth Work


Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.