Vi er meget glade for at være udnævnt som en af vinderne i ENABLES Hackathon, hvor unge over hele verden har haft mulighed for at bidrage med deres egne løsninger og idéer til at bekæmpe mobning. Herunder kan du se den video, som vores eget Cyberhus’ Hackathon-hold (Danmark) har bidraget med:

Over 100 unge mellem 9-17 år, og 35 mentorer fra 15 forskellige lande over hele verden, har deltaget i ENABLES Hackathon
Mobning kan være et særdeles udfordrende problem for mange børn og unge, og det er ikke ofte man får mulighed for at tage udfordringen op ved at designe sine egne løsninger, der kan implementeres bredt. Formålet med ENABLES Hackathon har netop været at tage denne udfordring op. Vi inviterede unge, på vores online rådgivning Cyberhus,  til en dansk Hackathon- og til at reflektere over mobning.

Over 100 unge mellem 9-17 år, og 35 mentorer fra 15 forskellige lande over hele verden, har deltaget i ENABLES Hackathon, som blev skudt i gang i juni 2015. ENABLES Hackathon sluttede i september, og ENABLE modtog mere end 30 bidrag i form af anti-mobningsværktøjer og anbefalinger.

Hackathons top 6 hold er: Danmark (Animoto), Tyskland (en App), Holland (Peer Project), Costa Rica (Treelps), Egypten (S!BB), og Ukraine (Presentation).

Ideer til hvordan unge gerne vil komme mobning til livs
Disse hold mødes face-to-face og virtuelt hos Facebook i London næste tirsdag sammen med elever, forældre, presse, belsutningstagere, lærere og eksperter for at fremvise deres løsninger og modtage anerkendelse for deres arbejde. Ikke mindst har Hackathons modtagne forslag bidraget med store mængder af information omkring, hvordan unge gerne vil komme mobning til livs.

Janice Richardson, som er koordinator af ENABLE og medlem af Facebooks sikkerhedsråd, bistod jurymødet:

“Løsningerne, som blev foreslået gennem denne Hackathon, har fremhævet 3 ting, som kan hjælpe os med at forme vores arbejde det kommende år;

– Unge har lidt svært ved at tage fat i begrebet empati, og dette tydeliggør et behov for at forbedre sociale og følelsesmæssige færdigheder i skolerne
– Det lader til at de unge ikke tror at lærere og forældre kan hjælpe dem, når de er plaget af mobning
– De unge fokuserer ikke så meget på at tage hånd om adfærden af den, der mobber.”

Udgiver undersøgelse på baggrund af Hackathon
ENABLE udgiver også i dag en undersøgelse på https://enable.eun.org, som, gennem Hackathon, fremhæver vigtigheden af vores læring på alle 3 områder og anviser grundlaget for, hvordan ENABLES tilgang er bygget op. Umidddelbart efter Hackathon begivenheden i London, så deltager 25 ambassadører, fra en halv snes lande, i et to-dages oplæringsseminar, hvor de lærer at implementere Social- og Emotionel Læring på skoler samt implementere en holistisk tilgang, som involverer aktiviteter for elever, men også for forældre og lærere. Oplæringen tager også fat i noget, som kan være et følsomt emne, nemlig dét at arbejde sammen med de, der mobber. Undersøgelser har vist, at i op til 60% af tilfældene (Olweus), så kan mobbeadfærd som barn være tegn på afvigende eller voldelig adfærd som voksen.

ENABLE stræber efter at bidrage til ALLE unges trivsel, både on- og offline; det er støttet af samarbejdspartnere i branchen og vejledes af et sikkerhedsråd bestående af 12 internationale eksperter.

partnerbillede

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.