I dag fejres Sikker Internet Dag (SID) i mere end 100 lande på verdensplan under sloganet: ”Let’s create a better Internet together”. I Danmark fokuserer Center for Digital Pædagogik, Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge i fællesskab på internettet og de digitale mediers potentiale for børn og unges kompetenceudvikling, kreativitet, kommunikation, netværksdannelse og mulighed for at modtage onlinerådgivning.

Online rådgivning og chat medvirker til digital trivsel

Center for Digital Pædagogiks online rådgivningstilbud, Cyberhus, er dagligt i kontakt med børn og unge gennem chats, brevkasser og blogs. Kontakten omhandler de tanker og bekymringer, der fylder i ungdomslivet både online og offline. I anledning af SID 2014 inviterer Cyberhus de unge til en modereret gruppechat, hvor de unge selv får mulighed for at diskutere deres bud på et positivt, sikkert og socialt internet. Samtidig deler vi også på Cyberhus lidt gode tips og tricks til at indstille Facebook og Instagram til at dele præcis det man vil, med dem man vil.

Viden og værktøjer til skoler, fritidsinstitutioner og forældre

Børn og unges digitale kompetencer og trivsel kræver støtte og vejledning af de voksne i børnenes hverdag. Som markering af SID 2014 sættes der et ekstra fokus på, at viden og værktøjer om børn og unges online hverdagsliv når ud til lærere, pædagoger, SSP’er og forældre. På dagen lancerer Red Barnet et nyt modul om konflikthåndtering på www.sikkerchat.dk, hvor tilbud om temaer til diskussioner i klassen og materialer til forældremøder også er tilgængelige. Et nyt tiltag er også det fælles materiale fra Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge under titlen: ”Digital dialog i skolen”. Materialet giver inspiration til lærere, pædagoger, elever, ledelse og forældre til i fællesskab at sætte skolens digitale kultur og trivsel på dagsordenen. “Digital dialog i skolen”  er tilgængeligt på www.digitaldialog.dk. Du kan se flere redskaber til at tale net-etik og -kultur med børn og unge her.

 

Børn og unges digitale hverdagsliv

Medierådet for Børn og Unge markerer SID 2014 med et debatmøde, hvor spørgsmålet “Hvad er god spilkultur for børn og unge?” behandles af bl.a. fagfolk fra skoler og fritidsklubber, forældre, børne- og ungdomsorganisationer og spilindustri. Debatmødet tager udgangspunkt i en ny undersøgelse om de 7-12-åriges brug af og viden om computerspil og sociale medier, som Medierådet for Børn og Unge har lavet sammen med DR Medier Børn. I forlængelse af SID 2014 inviterer Medierådet for Børn og Unge d. 19/2 til Cryptoparty for unge. Arrangementet udspringer af tænketanken Digitale Unge (www.digitaleunge.dk) og afholdes i samarbejde med DI ITEK, Datalogisk Institut Københavns Universitet og Bit Bureauet. Til cryptopartyet kan elever fra 7.-10.klasse, gymnasier samt fritidsklubber få viden og værktøjer til at kunne kontrollere deres personlige data online og digitale identitet.
Læs mere om arrangementet og tilmelding her.

Sikker Internet Dag i hele verden

Sikker Internet Dag er en årlig kampagne, der fejres over hele verden. Formålet er at sætte fokus på den positive og ansvarlige brug af internettet og nye online teknologier blandt børn og unge. Kampagnen har løbet siden 2004 og antallet af deltagerlande rundede sidste år de 100. I Danmark organiseres dagen af Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, som tilsammen udgør den danske del af EU’s Safer Internet Plus Programme. I det regi deltager vi også i konferencer og projekter om et sikrere og bedre internet for børn og unge, senest ved Delete Bullying konferencen i Madrid som du kan læse mere om i denne blogpost.
Sikker Internet Dag 2014: www.sikkerinternetdag.dk

 

sikkerinternetdag

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.