Redskaber og viden til dansklæreren stod på dagsorden da Kristian Lund og undertegnede besøgte University College Esbjerg i sidste uge. Temaer som “Den unge Cyborg”, “Redskaber til undervisning i netetik”, “Facebook som tekst” og “Kildeanalyse” var gennemgående overskrifter på undervisningsdagen. Kurset havde som mål at tilbyde de deltagende lærere en kombination af viden, inspirationsmateriale og konkrete redskaber til egen undervisning.

1-2013-05-22 13.25.02Introduktionsoplægget om den unge Cyborg var en helikoptertur med Kristian Lund ved roret. Her fløj vi henover de unges mediebrug. Hvordan kan vi forstå og drage nytte af de unges konstante brug af digitale og sociale medier? Hvad er fascinationen og hvilke diskurser gør sig gældende?

Næste tema var netetik i klassen. Med den netop erhvervede viden om de unge havde dette oplæg som formål at give lærerne en række konkrete, jordnære eksempler og værktøjer. Med oplægget kom CfDP med bud på, hvordan netetikken kan gøres levende og uformanende. Et gennemgående mantra, der løb gennem begge oplæg, var: skab identifikation og gør det nært. Brug elevernes egne medierede budskaber og suppler med anekdoter og praksisnære løsninger. Eksempelvis introducerede vi et meget simpelt værktøj, hvor eleverne kopierer deres seneste 10 statusopdateringer ind i en wordle-tag-cloud og analyserer den fremhævede sprogbrug. Er det positive ytringer, der træder frem eller er det ord som “hader” og “fuck”, der dominerer?

fbDagens tredje oplæg var en gennemgang af Facebook som en tekst. Hvordan kan man som dansklærer analysere opbygning, tekstvalg og billeder på Facebook? Hvem er primær afsender af materialet og hvem er modtager? I oplægget kom CfDP med bud på hvordan man kan genrebestemme elementer på Facebook. Oplægget blev også indspark til en diskussion om venskaber med elever og kollaborative fællesskaber i klassen.

Som rosinen i pølseenden valgte vi at kradse en smule i overfladen på diskussionen om kildeanalyse på internettet. Fra vores respektive oplæg hos lærere gennem tiden, ved vi, at det stadig fylder en hel del, at eleverne tilsyneladende plagierer, kopierer og deler uden omtanke. Vi valgte at fokusere på opgaver hvor eleverne lærer at oprette artikler på Wikipedia og rette andres fejl, og vi valgte at krydre det med en diskussion af afsendere på nettet. Hvad vil giganter som Google og Facebook med os? Hvad er det vi betaler med, når det nu ikke er rede penge?

Kursusdagen i Esbjerg blev især vellykket, fordi de deltagende lærere i høj grad valgte at bidrage med anekdoter fra hverdagen.
Anekdoterne og lærernes situationer fra egen didaktik, der bliver vendt i plenum (og i lyset af oplæggene fra os) medfører, at man kan forstå og anvende materialet hos eleverne. Tak til alle deltagende lærere og IT-vejledere. Vi kommer meget gerne tilbage 🙂

Kristian Lund og Jonas Ravn fra CfDP har hver især flere års erfaring med undervisning af både børn, forældre og fagpersoner. Oplæg- og foredragsudbud findes HER

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.