Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Tak for en inspirerende dag blandt SSP-medarbejdere, gadeplansfolk og hotspotmedarbejdere på Social- og Integrationsministeriets nationale årsmøde om radikaliseringsforebyggelse, hvor jeg havde  fornøjelsen af at tale om unges risikoadfærd på internettet. Det skete med udgangspunkt i vores generelle erfaringer med unges internetadfærd – og i forhold til de spæde erfaringer vi har i forbindelse med et nyt projekt med Aarhus Kommune: Digitaliseret indsats mod radikalisering blandt unge.

Det landsdækkende seminar var én i rækken af flere oplysnings-og undervisningstiltag som bliver afholdt af Social- og Integrationsministeriet for SSP-medarbejdere, gadeplansfolk og hotspotmedarbejdere om ekstremisme og radikalisering. Der var lagt op til et praksisorienteret seminar, og det var specielt i den forlængelse at et oplæg fra Center for Digital Pædagogiks praksis var relevant.

Hovedformålet var at give de deltagende SSP-folk en række aha-oplevelser vedrørende unges internetadfærd og nogle konkrete handleredskaber (dog begrænset hvad der kan nåes på 20 min). Jeg håber oplægget gav SSP-medarbejderne, klubmedarbejderne og andre noget inspiration og nogle konkrete redskaber til at tage en dialog med de unge om risici ved adfærd på nettet, herunder selvfølgelig sider med indhold fra ekstremistiske grupperinger, som var dagens hovedtema.

 På opfordring link til dagens pp præsentation: CfDP_novemberSM_2012.

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.