Skrevet af Camilla Rode Jensen.

Næh… det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror altid, der vil være forældre, der mishandler deres børn. Men jeg tror, at vi med online rådgivning, kan gøre det nemmere for børn og unge at bryde tavsheden – og det aspekt synes jeg regeringen har overset i deres nye strategi ‘Handling bag ord – samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn’

Datteren anmeldte selv forældrene
Torsdag d 28. april begyndte retssagen mod det forældrepar fra Brønderslev, der er tiltalt for sexmisbrug og vanrøgt af deres ni børn. Brønderslev-sagen er et glimrende eksempel på, at forældres mishandling først ophører, når børnene selv bryder tavsheden. Familiens 19-årige datter gik selv til politiet, og først derefter blev de ni børn fjernet – til trods for flere kommuners kendskab til familien.

Regeringens tiltag er gode, men der mangler noget
Mens vi sidder her, og forundres over de grusomheder der kommer frem i Brønderslev-sagen, har regeringen offentliggjort en ny strategi for, at styrke indsatsen mod seksuelt misbrug af børn. Regeringen opfordrer i strategien til, at vi bryder tavsheden om seksuelt misbrug. Strategien retter i det konkrete arbejde bl.a. fokus mod; at præcisere den skærpede underretningspligt for fagpersoner og klæde dem bedre på til at identificere tegn og signaler på seksuelle overgreb og at styrke koordineringen mellem kommunerne så det bliver nemmere at videregive oplysninger om omsorgssvigt eller mistanke om seksuelt misbrug.

Jeg vil gerne tage imod regeringens opfordring om at bryde tavsheden og i relation til Brønderslev-sagen fortælle jer, at vi i Cyberhus dagligt taler med børn og unge der oplever vold og incest. At hvert 20. barn mishandles fysisk i hjemmet og at kun 1% af de mishandlede børn opdages og registreres af kommunerne. Brønderslev-sagen er altså ikke enestående. Hver eneste dag er der fædre i Danmark, der misbruger deres egne sønner og døtre – og mødre der passivt ser til.
Tavsheden er brudt – lad os nu gøre noget ved det….

 

 

Ovenstående er altsammen vedkommende og vigtige tiltag. Jeg kan kun være enig i, at professionelle voksne, skal blive bedre til at gribe ind og at kommunerne skal blive bedre til at samarbejde. Men som erfaren chatrådgiver har jeg det indtryk (uden videnskabeligt belæg) at mishandling og seksuelt misbrug af børn, i mange tilfælde, som eksempelvis i Brønderslevsagen, først opdages, når børnene selv bryder tavsheden, så hvorfor ikke også gøre det lettere for børn og unge selv at henvende sig til myndighederne?

Kommunerne skal leve op til kravet om anonym rådgivning
I regeringens strategi fremhæves det, at kommunerne efter serviceloven er forpligtet til at yde gratis anonym rådgivning. I August 2010 var det fremme, at denne rådgivning er nærmest ikke eksisterende, kun 16 børn henvendte sig i de kommunale rådgivninger i hele 2009.

I Cyberhus har vi i 2010 haft 298 chatsamtaler med børn og unge der har fortalt om incest, seksuelle overgreb og vold i familien. Ialt har vi haft 1987 chatsamtaler i 2010. Vi oplever ofte, at de børn der henvender sig i chatten når til et punkt, hvor de gerne vil have yderligere hjælp. Og vi henviser dem ofte til kommunerne hvor de bor.

Men for de mishandlede børn og unge er det grænseoverskridende at skulle møde op til en fysisk samtale. Her vil online rådgivning i kommunerne kunne bygge bro mellem de mishandlede børn og unge og en reel hjælpemulighed i kommunerne. For i kommunerne sidder de socialrådgivere som faktisk kan sige: ‘hvis du fortæller mig dit navn og din adresse, så kan jeg hjælpe dig.’
Det er min klare fornemmelse at børn og unge har brug for den håndsrækning, men at den i øjeblikket er for langt væk.

Lev op til kravet om anonym rådgivning, gør det online og gør det nu
Cyberhus er officiel helpline under det EU-baserede ‘Sikkert Internet’. Her samarbejder vi med Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet som fungerer som henholdsvis videnscenter og hotline, de er begge tænkt ind i regeringens strategi.

Cyberhus har deltaget i Justiteministeriets vidensmøder om seksuelt misbrug af børn og bidraget med viden om forebyggende digital indsats. Det var vores håb, at den forebyggende digitale indsats ville blive et af fundamenterne i regeringens nye strategi og som dansk Helpline så vi gerne, at der også var blevet sat fokus på digital rådgivning – men sådan gik det ikke.

Jeg tror dog stadig på en forebyggende digital indsats når det kommer til udsatte, sårbare og mishandlede børn og unge. Vi chatter med netop de børn og unge hver eneste dag. I den forbindelse er det interessant lige at nævne, Niels Christian Bilenbergs blogpost om en stor kampagne mod seksuelle overgreb som ikke fik én eneste henvendelse og dermed fejlede bravt. I konklusionen lød det, at det er for svært at tale med fremmede om seksuelt misbrug. Det er svært, men det er ikke for svært og online rådgivning gør det tydeligvis lettere.

I CfDP vil vi fortsætte med at lægge pres på relevante myndigheder ifht at få implementeret den forebyggende digitale indsats, vi er nemlig ikke tilfredse med, at kun 1% af de mishandlede børn og unge i Danmark opdages af kommunerne. Vi arbejder i øjeblikket på, at udvikle erfaringer fra Cyberhus til brugbare løsninger der kan anvendes i kommunerne.

For mig er det ganske indlysende, at kommunerne skal leve op til kravet om anonym rådgivning, at de med fordel kan gøre det online og at de bør gøre det nu.

Læs hele regeringens udspil: ‘Handling bag ord – samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.’

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.