Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Spørgsmålene er mange og forskellige, når internettet og mobilen blander sig i hverdagen med børn og unge. Ikke mindst for de fagfolk, der til daglig beskæftiger sig med børn og unge. Derfor blev Sikker Internet Dag, og det hav af landsdækkende aktiviteter, der normalt følger med, i år suppleret med konferencen ”Generation Online”, som fandt sted på University College Syddanmark i Esbjerg. Det er første gang, at der i Danmark arrangeres en konference i tilknytning til Sikker Internet Dag.

Medierådet for Børn og Unge arrangerede dagen sammen med flere samarbejdspartnere, blandt andet Cyberhus, og konferencen kredsede om tre temaer: Digital mobning; Positiv og kreativ brug af digitale medier; Børn og unge som borgere og forbrugere i et digitalt samfund.
Målet var at give alle, der arbejder med børn og unge – pædagoger, lærere, konsulenter, undervisere på bachelor-uddannelserne med flere – ”hands on” værktøjer og viden om børn og unges brug af digitale medier, så fagfolk er klædt på til at skabe opmærksomhed om positiv og ansvarlig brug af internettet og nye online teknologier blandt børn og unge. Stadig behov for guides
At de digitale medier er blevet en helt integreret del af de unges hverdagsliv har ikke gjort trivselsarbejde mindre vigtigt, blev det fastslået på konferencen. Men det kan pt. være svært at gennemskue, hvor gårdvagterne befinder sig i det virtuelle univers.
– Det er vigtigt, at forældre har føling med, hvad der sker, når de unge er på nettet, og at forældrene også i dette univers guider og hjælper børn og unge på samme måde som i det fysiske univers. Pædagoger, lærere og fagpersoner i det hele taget har tilsvarende et ansvar for at samle op på især de socialt udsatte børn og unge, som ikke nødvendigvis har de samme ressourcestærke guides i deres bagland, siger Birgitte Holm Sørensen, formand, Medierådet for Børn og Unge. Rollen som socialt kompas lever
Så man skal ikke lade sig slå ud af alt det nye og uudforskede, der signaleres i udtryk som nye medier, virtuelle landskaber, online-liv og unge som digitalt indfødte.
Fagpersoners roller har ikke ændret sig radikalt i forhold til børn og unge, det har arenaen til gengæld, og det fordrer en opfriskning af den socialpædagogiske værktøjskasse.
– Man skal ikke lade sig skræmme af, at børn og unge virker til at være langt foran med hensyn til brug af Facebook, smart phones og så videre, siger Sidsel Stenbak Hollmann, der har været antimobbekonsulent siden 1999 og blandt andet er medstifter af netværket AMOK.
– Selvfølgelig vil børn og unge være teknologisk foran de voksne. Det er der ikke noget nyt i. Men det ændrer ikke ved, at forældre og fagpersoner skal være de unges sociale kompas, siger Sidsel Stenbak Hollmann. Afgørende at følge med ud i Cyberspace
Ved at slå den navigatør-rolle an, er hun på linje med os – og med Medierådet for Børn og Unge.
– Internettet har ændret den måde, vi lever og lærer på, og har samtidig skabt et væld af nye muligheder for samarbejde, kreativitet og udfoldelse. Specielt børn og unge, som er vokset op i en digital hverdag, forstår at udnytte mediernes potentiale. Derfor er det også vigtigt, at voksne, som arbejder med børn og unge, bruger de nye digitale medier i arbejdet med børn og unge”, sagde Birgitte Holm Sørensen, for eksempel i invitationen til “Generation Online”.
En opfordring, vi bakker op om, og et område, vi har 6 års erfaring med. Vi ser ikke danske børn og unge som sagesløse og ukritiske ofre for digitale farer, omend de mangler nogle færdigheder, når det drejer sig om at mestre internettet med omtanke.
Vores filosofi er, at de unge med nogle få huskeregler kan sikre, at færden på nettet kan forblive en sikker forlængelse eller udvidelse af det gode sociale liv. Derfor er det vigtigt, at vi fagpersoner følger med ud i cyberspace og sætter fokus på børn og unges digitale liv. Med det budskab siger vi tak for en spændende Sikker Internet Dag 2011 og ser spændte frem til et udfordrende år. Her kan du læse mere om Sikker Internet Dag 2011. Her kan du læse mere om vores børne-og ungeplatform Cyberhus’ tiltag og tilbud i forbindelse med Sikker Internet Dag 2011. Sikker Internet Dag er blevet fejret over hele verden siden 2004, og i år blev dagen markeret i mere end 70 lande. Internationale kampagner og initiativer organiseres gennem det europæiske netværk, Insafe. Cyberhus har siden 2009 været dansk helpline i Insafe-netværket. Læs mere om vores rolle her.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.