Digitale værktøjer tackler gamle udfordringer på nye måder

Dette betyder imidlertid ikke, at alle pædagogiske fagpersoner nødvendigvis skal gøre den digitale verden til deres, men blot at de kan tilegne sig kompetencer, som kan være gode, for at kunne bringe deres pædagogiske ekspertise i spil på den hjemmebane, hvor det i mange andre henseender er de unge selv, som er eksperterne.
Fælles for alle initiativerne er nemlig en overbevisning om, at arbejdet med unge har størst effekt, hvis vi ikke forlanger, at de unge skal komme til os, men i stedet møder de unge i den (digitale) verden, hvor de allerede er.
Dels fordi vi på den måde kan møde og hjælpe nogle af de unge, hvis vanskeligheder ellers netop ville få dem til at “gemme sig” i den digitale verden, og dels fordi de digitale værktøjer rummer et stort potentiale for at tackle gamle udfordringer på helt nye måder.

Videoer viser praksis

Indtil videre omhandler projektet 18 initiativer – som alle har fået deres egen præsentationsvideo – og slutmålet i 2019 er 36 initiativer. Tiltagene er meget forskellige, men de har alle det digitale som et væsentligt værktøj og omdrejningspunkt. Eksempler herpå omfatter alt lige fra inddragelse af unge i byplanlægning via brug af Minecraft” til CfDP/Cyberhus’ online chat-rådgivning. Nedenfor kan du se CfDPs første videoer i projektet med gode bud på brug af digitale medier i arbejdet med unge.
Klik ind forbi projektets hjemmeside og se de mange initiativer

Digital rådgivning for unge

I chat-rådgivningen kan de unge tale med CfDPs rådgivere, og med hinanden, om de udfordringer som de møder i deres liv. Udover muligheden for rådgivning, og for at spejle sig i andre unge, så har chat-rådgivningen flere fordele, som knytter sig til initiativets digitale form. Dels opfylder det målsætningen om at møde de unge, der hvor de er, og dels, så vender chatrådgivningen internettets anonymitet og fysiske distance – som det i mange andre sammenhænge kritiseres for – til en fordel, da vi oplever, at mange unge har nemmere ved at være åbne om svære emner, når de ikke fysisk skal sidde overfor en anden person, som kender deres navn og ved hvem de er.

Computerspil og socialt fællesskab

Et andet eksempel på projektets digitale nytænkning, som møder de unge i øjenhøjde, findes i initiativer hos både vores finske samarbejdspartnere og hos CfDP selv, som begge – hver især på deres egen måde – bruger computerspil og gaming-kulturen, som fundament for at skabe et socialt fællesskab, som – samtidig med dyrkelsen af den fælles passion – også lærer de unge en lang række “analoge” færdigheder og værdier, som de ligeledes kan bruge i mange andre sammenhænge:

Unge producerer digitalt indhold

Sidst men ikke mindst, så har flere af initiativerne – herunder et af CfDPs egne -haft fokus på, at de unge som forbrugere af digitalt indhold også selv bør kunne producere og dermed formidle indhold:

Digital Youth Work -projektet, (som udover formidling af de 36 initiativer, også skal resultere i træningsmateriale, rettet mod unge-medarbejdere, samt fælles EU-retningslinjer for digitalt arbejde med unge) er således godt undervejs.

Vil du være med?

CfDP inviterer alle interesserede parter  – som evt. selv relaterede initiativer – til at samarbejde med os om sidste halvdel af projektet, hvor vi ser frem til også at kunne præsentere det samlede færdige “katalog” i 2019.
I mellemtiden kan man finde mere info om både initiativerne, som er nævnt her, samt alle de andre gode tiltag på: www.digitalyouthwork.eu.]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.