DR viste i går aftes den 2. juni dokumentaren “Jaget på Facebook”. Programmet er en del af konceptet “Bag Facaden”, der anvender undersøgende dokumentarjournalistik til at afdække bestemte miljøer. Bag Facaden har med programmet sat sig for at undersøge digital mobning som problem blandt unge. Først og fremmest tak til DR for at kaste lys over denne relevante problematik. Det er ikke nemt at koge emnet digital mobning ned til et tv-program på under en ½ time. Det siger sig selv, at man ikke kan belyse alle facetter og vinkler på den korte tid. En præmis for en programtype som Bag Facaden er at der skal være tale om en sensation. Problemet skal være stort for at få plads i primetime. Dvs. at der skal være en graverende statistik på omfanget af problemet. I den forbindelse er det interessant, at man i programmet åbenlyst anvender den europæiske undersøgelse, EU Kids Online. Blandt andet til at dokumentere, at danske børn er blandt de mest digitale i Europa, og at piger bliver mobbet mere end drenge. Herudover laver programmet sin egen spørgeskema-undersøgelse, hvilket i sig selv er fint – men vi mener dog at man i sine udtalelser om omfanget af digital mobning burde have holdt sig til den mere repræsentative og nuancerede EU Kids Online. Ifølge denne er det 12% af danske børn og unge oplevet mobning eller grove drillerier online – den egentlige digitale mobning rammer altså højest halvt så mange som den fjerdedel af alle børn som programmet rapporterer. Antimobbestrategier i skolerne
Producenterne af programmet vælger helt fornuftigt at gå ind i problematikken omkring skolernes forpligtelse til at udarbejde antimobbestrategier. Man påpeger at der stort set aldrig tales om indsatsområdet “det digitale” i den forbindelse. Det skyldes nok, at digital mobning rækker langt ud over skolerne og at lærerne ofte føler sig magtesløse. Det er vanskeligt at opdage og processerne er yderst komplekse. Derfor kan vi se fordele i at man går “et skridt tilbage” og indarbejder et forebyggende modul i skolen, der fokuserer på etiske filtre, identitet og kommunikative handlinger. I CfDP støtter vi programmets afsluttende opfordring til lovgiverne om at presse mere på for at få skolerne til at debattere digital dannelse med eleverne, så de forstår de processer, der kan føre til digital mobning. Det er selvsagt vanskeligt for mange, da det kræver en betydelig efteruddannelse af lærere.
Derfor tilbyder vores skoletjeneste debatindlæg for folkeskoleklasser om netetik, og en forebyggende workshop om digital mobning. Samtidig står vores rådgivning i Cyberhus parat, sammen med BuddyGuard, Børnetelefonen og andre gode tilbud, når den enkelte unge har brug for en hånd.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.