6346627762_8ba0d50f39_oSkræmmende nyheder fra USA og et frisk speciale, har givet ny viden og nye perspektiver på sexting. Et ord som, i hvert fald her i Danmark, er ret misvisende.

Susanne Tvedergaard Kristensen har i sit speciale undersøgt hvad børn og unge tænker om fænomenet. Interessant nok skal en del af de hyppigste brugere, de 14-16-årige, have ordet forklaret. De “sexter” ikke, de flirter bare. Med og uden mobilen, som er blevet en naturlig del af deres sociale hverdagsliv. Det nye ord er altså tilsyneladende et voksne bruger om unges adfærd; og hvilke ord vi bruger, er ikke lige meget. Sexting kommer fra det engelske “texting”, at sende sms’er, forvansket til at inkludere ordet “sex”. Det lyder nyt, ukendt og lidt hen af cybersex. Men det de unge kan nikke genkendende til, er i al sin enkelthed at man beder om flotte, lækre og frække billeder af hinanden som del af en flirt over sms eller chat.

Sexting er ikke…

Sexting er altså ikke noget helt nyt og hurtigt-spredende fænomen der fuldstændig overrumpler unges normale adfærd og evne til at skelne mellem rigtigt og forkert. Men det er selvfølgelig noget nyt, at flirten er blevet digital. Og det sætter krav til at vi som forældre og voksne fagpersoner omkring de unge, forstår den digitale del. Både for at kunne forstå dem og tale med dem om deres begyndende seksualitet, men også for at kunne støtte og hjælpe dem med at forstå deres medier. Min kollega Jonas har skrevet om Snapchat, en mobil app der ofte bruges til bla. den digitale flirt – og han beskriver blandt andet det man bør vide og give videre til børn og unge, om denne og lignende apps. Børn og unge er ikke alle sammen superbrugere, som ikke har brug for os til det tekniske eller noget andet. De er blot mere naturlige brugere af de nye medier; hvorfor vi netop skal være på forkant med at opkvalificere deres brug og forståelse.

Sexting er heller ikke distribution af porno. Det handler ikke kun om hvordan vi taler til de unge, men også hvordan vi taler og definerer tingene overfor hinanden. Sexting er en flirt, med nye tekniske redskaber. Og de nye redskabers nævnelse eller jargon kan få en næsten magisk effekt; som så bliver alt for virkelig i retssalen. At man deler et billede med vennerne bliver til “distribution” i juridisk forstand, at billedet viser bestemte kropsdele gør det “pornografisk” og pludseligt har vi i USA og andre lande nu børn der bliver dømt under børneporno-paragraffer. Information har en god artikel om problemet her.
Det er virkelig vigtigt at holde sig både kontekst og intentioner for øje, og ikke stirre sig blind på nogle få tekniske og juridiske kategorier. Der er faktisk reelle problemer med at bekæmpe børneporno i Europa, fordi dem der opdager billeder og videoer på egne og andres sider udsætter sig selv for enorm juridisk fare ved at sende sende materialet, eller blot lade det ligge længe nok til at politiet kan tage det i varetægt. Samtidig har vi unge som ikke må tage et billede af deres egen krop; ligegyldigt hvad deres motivation er.

Sidst men ikke mindst er sexting ikke nødvendigvis problematisk adfærd. Der er naturligvis ingen teenagere der har brug for at blive dømt og straffet for at sende et billede af sig selv. Anklagemyndigheden i Danmark lader da også til at være for fornuftig til den slags; som det viste sig da to drenge blev dømt for chikane af en ung pige, og ikke (også) for at have brugt hendes personlige login til Facebook til at gøre det – en fremgangsmåde der ellers kunne få en del bøder ned i statskassen… Men det er også vigtigt at man som forældre eller fagpersoner ikke maler fanden på væggen og lader sig forlede af hvor seksuelt ordet lyder. Dermed ikke sagt at man aldrig skal blande sig eller sætte grænser; men det skal være grænser der tager udgangspunkt i flirten: Er den unge gammel nok, til hvad? Hvem flirtes der med, er det et nogenlunde ligeværdigt forhold? Kan den unge ellers sætte grænser og begå sig digitalt?

En anderledes flirt?

Selvfølgelig er der forskelle på at flirte i skolegården, til festen og over mobilen. Men forskellene er ikke overraskende, hvis man ellers kender til de nye medier. Man er lidt mere modigt på afstand, og tryg på sit eget værelse. Man kan, i hvert fald i første omgang, dele med en enkelt person og behøver ikke at trække op i trøjen og vise sixpack eller navle for hele festen. Man har en større kontrol over præcis hvilket hundrededel sekund man vil dele. Men man mister også kontrollen med billedet idet det er sendt, og må nu stole på modpartens diskretion fremover. Og ikke mindst bliver flirten lige pludselig meget tydeligt skiftet fra det tekstuelle til det visuelle.

Ikke overraskende er det oftest pigerne der sender billederne, og drengene der kommenterer. Vi lever i en kultur, hvor det lidt simplificeret forventes at kvinder flirter med visuelle signaler, og mænd med ord og gerninger. Der er i hvert fald en fokus på kvindekroppen og en række skønhedsidealer som alle piger bliver akut opmærksomme på, når teenage-årene nærmer sig. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at de unge lærer at sætte og respektere egne og andres grænser. Ligesom man nødigt skulle føle sig presset til at klæde sig mere udfordrende end man har det godt med, skal man selvfølgelig heller ikke føle sig presset til at vise mere i en billed-SMS, end man føler sig klar til. Ganske som med tøjstil vil der sikkert også være situationer hvor de voksne kan se presset og det problematiske i et sæt tøj eller et billede, og den unge ikke kan. Men det er sværere at håndhæve et forbud på værelset alle døgnets timer, end at kræve at der bliver taget nyt tøj på inden man tager afsted til fest.

De nye medier giver de unge nye muligheder, og dermed mere selvbestemmelse – også over hvordan de vil tage sig ud overfor andre. Derfor må vi som voksne affinde os med at forbuddene bliver mindre effektive, og istedet tage fat tidligere, og gå efter at videregive opdragelse, dannelse og normer. Det inkluderer både en hjælp til at forstå de ovennævnte træk ved de nye sociale medier, men også at det at være selvstændig og kunne sige fra og til bliver vigtigere, og det tidligere. Den digitale flirt, eller sexting, er ikke forkert – hvis man selv kan sætte grænserne for hvem man vil dele med, hvor blusen skal gå til, og man overhovedet vil spille med på at flirten skal fokusere på kroppen og det visuelle.

Du kan læse mere om Susanne Tvedergaard Kristensens speciale i en artikel på Information her.

Skrevet af tidl. medarbejder Kristian Lund

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.