Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Djurslandsskolen er en specialskole i Norddjurs Kommune for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Center for Digital Pædagogik og  Djurslands Skolen har det seneste år arbejde med et forsøgsprojekt, hvor vi har forsøgt at inddrage vores digitale klubhus Cyberhus.dk, til at lære elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder digitale kompetencer.

Et forsøgsprojekt hvor digital dannelse bliver sat i øjenhøjde med sårbare børn og unge.

Afprøve digitale platforme i trygge rammer

Vores mål var at afprøve om eleverne kan have glæde af Cyberhus, som en mulighed for at bruge nettet indenfor trygge rammer. Tværfagligt har der været arbejdet med dansk, billedkunst og socialfag. Der har været tilknyttet en vejleder fra Kunstværkstedet i Cyberhus, Lise Koldsen-Zederkof. Kontaktpersoner på Djurslandskolen har været pædagog Tina Sørensen og lærer Birgit Winther.

I vores arbejde med eleverne var et opstartmål at lære de unge, at bruge de funktioner og tilbud der er tilgængelig på sitet. Det var ikke nogen nem opstart, vi var oppe imod elevernes flittige  brug af internettet med nettets muligheder for at chatte, spille og søge oplysninger om film, musik og særlige interesser.  De unge har mange nederlag og svigt i bagagen og mange skoleskift. Der var en negativ og afvisende holdning, som over tid har ændret sig. Ved skemaændring er der nu bekymring om, hvor og hvornår vi skal have Cyberhus.dk.  De har lige noget, de skal vise eller fortælle.

”Dagen før mit første besøg går en dreng på 12 år amok. Det kræver tre voksne mænd, at få ham til at falde til ro. Jeg undrer mig, da jeg ser en lille spinkel dreng. Jeg overvejer, hvad jeg egentlig vil gøre, hvis det sker, mens jeg er i huset. Jeg har nu besøgt de unge i et år uden jeg på noget tidspunkt har følt mig truet”, Lise Koldsen-Zederkof – vejleder på cyberhus.dk

 

Børn og unge, som har brug for en beskyttet ramme til at lære om nettes spilleregler

Forløbet på  Djurslands Skolen er opbygget med udgangspunkt i seks keypoints,  der bruges til at undervise og inddrage de unge på en spændende digital pædagogisk måde:

  • Introduktion til Cyberhus.dk, som de unges eget online klubhus
  • Introduktion til det digitale kunstværksted
  • Lav digitale billeder i Tegn Selv programmer
  • Tilegnelse af digitale kompetencer – ungeblogs, debat, chat
  • Møde andre unge online
  • Inklusion på nettet via Cyberhus.dk pædagogiske medarbejdere

Cyberhus.dk vejleder, Lise Koldsen-Zederkof har været kontaktperson på forsøgsprojektet med Djurslandsskolen og hun beskriver her nedenfor forløbet med udgangspunkt i de seks keypoints.

Introduktion til Cyberhus.dk, som de unges eget online klubhus

Min første opgave er at lave en introduktion af cyberhus.dk – primært Kunstværkstedet – brevkassen – debatforum og ungeblog.  Jeg må tegne huset på tavlen og forsøge at forklare om ideen bag. Undervisningen ligger fra 12.30 til 14.00. De unge arbejder i hold på to, da der ikke er nok computere.

Det vigtigste for de unge er sikkerheden. De vil vide, om de kan være anonyme. De vil vide, hvad vi kan gøre, hvis der kommer “børnelokkere” ind i Cyberhus. Hvad vi gør, hvis der kommer negative kommentarer. Jeg tænker, at de er meget sårbare og har mange negative erfaringer med i bagagen. De har brug for at vide, at de kan være trygge.

Vi skabte overblik over, hvad klubhuset indeholder, og vakte  nysgerrigheden for Cyberhus. En elev startede med at spørge ”Hvad skal vi bruge Cyberhus til.” Han svarede selv senere: ”Nu ved jeg, hvad vi skal bruge Cyberhus til”. Vi fik vores egen side i klubhuset. Det var vigtigt for eleverne, at kunne føle sig trygge omkring sikkerheden for anonymitet, og at negative kommentarer fra andre brugere vil bliver bortsencureret. 

Introduktion til det digitale kunstværksted

Danskfagligt har eleverne arbejdet med individuelle opgaver ud fra interesse og motivation. Der laves billeder til Tegn selv og skrives tekster hertil, eleverne  indgår i dialog om billederne. Der skrives spilanmeldelser. En har fået lavet sin egen blog, som der løbende skrives og læses i. Eleverne arbejder med – og indgår i debatindlæg. Der stilles spørgsmål til sexbrevkassen. Og der arbejdes med besøg i det digitale Biblioteket og i Mediehulen på Cyberhus.dk.

Det bliver hurtigt tydeligt, at de har brug for at have deres egen side. Hvor de kan se, deres aktivitet I Kunstværkstedet. I deres verden er det svært at rumme andres aktiviteter. De har svært ved at skrive selv og er afhængig meget støtte fra de voksne.

Lav digitale billeder i Tegn Selv programmer

De er interesseret i Tegn Selv og får lavet nogle billeder. Mit kamera bliver brugt flittigt. Jeg tager billeder af deres værker til Tegn Selv. En lille solstrålehistorie:

Patrick på 12 år har meget svært ved at udtrykke sig. Hans udtale af ordene er mere lyde end ord. Men han tegner huse. Jeg får lov til at tage billeder af hans tegninger og lægge dem ind i Tegn Selv. Jeg skriver et spørgsmål til hans tegninger, og han svarer sammen med en voksen. Nu skriver han selv kommentarer og har lavet udstilling med sine mange billeder (sidst var han oppe på 156). 

Tilegnelse af digitale kompetencer – ungeblogs, debat, chat

De unge har mange digitale kompetencer, de spiller mange spil på nettet. Men de er ikke vant til selv at være tydelige på nettet og det er svært. De har meget svært ved at knytte venskaber, og har derfor få erfaringer i forhold til andre unge. Det får de i Cyberhus. Hvad tænker andre unge om livet: forældre, kærester, fritid, døgninstitution. Sexbrevkassen, Ungebloggen, debat ung til ung og chatrådgivning. Jeg tror og håber, de vil vende tilbage, hvis de har brug for det.

”Vi oplever en kreativitet hos elever, vi ikke før har set. Vi har oplevet magiske læringsøjeblikke undervejs i processen. En voksen beskriver, at klasserummet oser af engagement, liv, farver og small talk. Eleverne kommenterer og involverer sig i udformningen af det færdige resultat.”,lærer Birgit Winther


Inklusion på nettet via Cyberhus.dk pædagogiske medarbejdere

De unge har haft mange oplevelser af at glemme tiden og være til stede i nuet. De har arbejdet koncentreret længere tid. De har fået meget positiv opmærksomhed fra alle på skolen og forældre/familie skal lige se, hvad de har lavet på nettet. Jeg har nu unge fra andre klasser, der kommer med billeder og kommentarer til vores lille hus.  I alle deres lokaler hænger der billeder, de selv har lavet, og de bliver på væggene.

De unge og det pædagogiske personale har hver valgt et billede til vores afsluttende vægmaleri. Enmet er: Hvad gør dig glad ? Jeg synes vores billede og en fantastisk animation taler for sig selv.  Lad mig afslutte med et citat, jeg holder meget af:

”Selv om oplevelsen af flow giver glæden i sig selv, er selv de  mest åbenlyse positive kreative evner først ressourcer for et menneske, når de deles med andre mennesker. Udtryk kan skabe refleksioner i fællesskabet. (Lars Sørensen 2005 “Smertegrænsen” Psykologisk forlag)

Læs mere i Lises blog på Cyberhus.dk Læs artikel fra Djursland Skolen.

Læse mere om konceptet ”Digital inddragelse af udsatte børn og unge” under vores produkter her 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.