Sammen med organisationerne Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby, siger i en pressemeddelelse at der afsættes 6 millioner til en indsats, som fastlægges i samarbejde med vidensorganisationerne i Danmark. Det hilser vi naturligvis meget velkommen. Sammen med en række andre aktører på området sidder vi i Center for Digital Pædagogik med solide erfaringer om, hvilke tematikker, der er relevante til specifikke årgange. Dem vil vi rigtigt gerne dele ud af. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bliver der afsat over 6 mio. kr. til en målrettet indsats for at styrke digital dannelse for børn og unge i dagtilbud, folkeskole og på ungdomsuddannelser. I arbejdet bliver relevante eksterne organisationer inddraget, og der bliver blandt andet udarbejdet undervisningsmateriale til skolerne og informationskampagner. Vi skal huske de yngste I Center for Digtial Pædagogik ønsker vi tiltag, der tænker forebyggende. Det er oplagt at bruge det sidste halve års sager om nøgenbilleder hos især elever på ungdomsuddannelserne til at konkludere at indsatsen skal være rettet mod de ældste. Men kritisk, selvrefleksiv viden kommer ikke af sig selv. Det skal bygges op som en løbende indsats gennem hele børne- og ungdomslivet. Dette understøttes til dels også i udspillet: Børns digitale læring og dannelse starter i dagtilbuddet og fortsætter på deres vej igennem uddannelsessystemet. [..] Børn og unge i den digitale generation skal have den digitale dannelse og de færdigheder, der er nødvendige, så de kan begå sig i en digital verden ..” s. 55 Vi oplever, at forespørgslen om indsatser hos de yngste elever fylder mere end nogensinde. Forældre og skoler henvender sig i stigende grad til os med ønsker om, at de yngste elever modtager undervisning og indsigt i, hvad det vil sige at være sammen digitalt. Man kan ikke tale om nøgenbilledeproblematikker i 2. klasse, men man kan grundlægge en begyndende etik om privatliv, billeder og video, som kan danne fundament for senere tematikker. Gennem hele skolelivet Børn og unge skal opbygge digitale kompetencer og dannelse, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at begå sig i den digitale virkelighed. [..] Undervisningsforløb og materiale til unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne skal give eleverne konkrete digitale færdigheder, så de kan interagere digitalt med samfundet. ” s. 57 Det kan være vanskeligt at tolke på de meget overordnede formuleringer i strategien; men som vi  læser det vil man styrke den generelle digitale dannelse gennem hele skolelivet og styrke ”de digitale færdigheder” i udskolingsklasserne. Det giver god mening. Når man blander den almene dannelse med færdigheder, skal vi dog også huske at lærerne og pædagogerne skal klædes på til begge dele. I Center for Digital Pædagogik møder vi mange lærere, der synes det er svært at undervise i digital dannelse, fordi det kræver at man har stor viden om eksisterende digitale fællesskaber og digital ungdomskultur. Vi oplever ligeledes et kæmpe behov for at aktivere forældrene. Børnenes digitale liv krydser alle grænser i dag. En konflikt på et digitalt medie er både et forældre- og et skoleproblem. En strategi for hvordan man fastholder forældrenes interesse for børnenes digitale bør være en del af overordnet indsats om digital dannelse. Tænk bredt De sidste 10 år har vi undervist elever i folkeskolen i digital dannelse. På mange måder er temaerne de samme som for ti år siden. Børnene kommer ganske vist “på” før end tidligere og teknologien skubber udfordringerne i en mere visuel retning. Alligevel er vores opgave med at skabe fællesskabsfølelse og refleksion over livet på og med sociale og digitale medier på mange måder konstant. I Center for Digital Pædagogik håber vi på at strategien for arbejdet med den digitale dannelse kommer til at foregå så bredt som muligt. Vi har allerede deltaget på flere møder i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling – og bidrager gerne yderligere med vores bidrag og forslag til den digitale dannelsesrejse for børn, unge og deres voksne. ]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.