Som følge af hundredvis af skolebesøg, forældreoplæg og en generel kontakt til lærere og SSP-folk oparbejder Cyberskolen løbende en idé om de digitale udfordringer, lærerne stilles overfor i det daglige. Når en folkeskolelærer ser, at eleverne “dummer sig” i sociale medier, skriver mobbe-sms’er, deltager i hadegrupper og uploader uheldige billeder af sig selv, bliver han forståeligt nok frustreret. Og så bliver det også svært at forstå, hvorfor man i stigende grad pålægges at inddrage netop disse medier i undervisningen. I Center for Digital Pædagogik sætter vi en ære i at følge med i udviklingen omkring unges netkultur og debatten om mere it i klasseværelset. Fremover vil du med små mellemrum kunne finde en række anbefalinger, som kan hjælpe dig som lærer med at nuancere og blive klogere på alt det, der handler om digital dannelse og læring. Vi sorterer i strømmen og giver dig en mulighed for at læse eller genlæse nogle af de ting, der ikke bør gå din næse forbi. Velkommen til CfDP’s læreranbefalinger!

1) Undervisningsfilosofi

Cyberskolens undervisningsfilosofi kan give dig en idé om, hvordan man inddeler de mange relevante temaer i nogle overordnede kasser. Det kan ofte være fornuftigt at adskille eksempelvis kildekritik fra almen netetik. Vores tanker finder du HER.

2) Nyt refleksionsspil fra Red Barnet

Netmonsteret er sluppet løs hos Red Barnet. For dig, der er lærer på mellemtrinnet, kan Red Barnets lille computerspil være øjenåbner ift. hvorfor børn ikke altid når at reflektere over deres handlinger over net og mobil.

3) Growing Up Digital, Wired for Distraction

hjernen belønnes, når man hopper videre til det næste“. Citat fra denne interessante amerikanske artikel fra NY Times, der diskuterer elevers mediemultitasking og stiller det åbne spørgsmål, om tendensen til at inddrage de nye medier i undervisningen overhovedet er vejen at gå?

4) Fra klasseværelse til chatværelse

Chat på nettet bliver snart normen i klasseværelset. Men lige nu har lærere og elever svært ved at håndtere muligheden for at være online hele tiden. Og ud fra et gammelt normsæt er brugen af f.eks. Facebook og MSN uforenelig med klassisk klasserumskultur. Men normerne vil ændre sig, og i fremtiden vil undervisningen blive tilpasset den nye medievirkelighed.” – Jesper Tække, “Fra klasseværelse til chatværelse
Und også dig selv at læse  artiklen, “Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem“, som ovenstående indlæg bygger på. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

Cyberskolen i CfDP hører meget gerne dine kommentarer og bud på anbefalinger i kommentarfeltet herunder. Takker 😉

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.