Hvorfor gribes der først ind sent, i en sag hvor de respektive kommunale myndigheder har fået adskillige underretninger? Socialrådgiver Jørgen Breindahl mener det er symptom på dansk værdikrise. Jeg er enig.

Jeg har gennem 5 år, som medlem af  Ungdommens Vels hovedbestyrelse, arbejdet sammen med socialrådgiver Jørgen Breindahl. Jørgen har gennem en menneskealder arbejdet med udsatte børn og unge i Børne- og familierådgivningen i Herning kommune, og er en mand som jeg har stor respekt for. Hans etiske menneskesyn er fantastisk – og altid med børnenes tarv som det alt overskyggende mål. Han har i dag i Kristeligt Dagblad skrevet om Brønderslev-sagen som et symptom på dansk værdikrise. Han skriver bl.a. at: ” Folketinget har sin del af ansvaret. Holdningsmæssige værdier er blevet ændret til jura.

F.eks. var politiet allerede i 2006 involveret i Brøderslev-sagen. De gennemfotograferede hele huset. Alle familiens daværende syv børn var hjemme. Det var uhyrligt, det politiet oplevede. Der underrettes, og to sagsbehandlere aflægger efterfølgende besøg, men der bliver ikke lukket op. Først da datteren Michelle anmelder sagen til politiet griber Brønderslev Kommune ind.”

Han skriver videre: ”Der er sket det, at både medarbejdere på gulvplan og højere oppe i de kommunale systemer i stigende grad er blevet til marionetdukker, der ser, hvad der står i “manualen” (lovgivningen), og som gør det, de får besked på af lovgiver.

Alt sammen fører det til manglende evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Og til manglende dømmekraft og deraf følgende manglende handlekraft. Og i sidste ende manglende både menneskelig og faglig ansvarlighed.

Der er brug for oprustning. Ikke i lovgivningen – den er såmænd god nok. Men i forhold til medarbejderes kreativitet, indlevelsesevne, ansvarlighed, dømmekraft og handlekraft.”

Du rammer plet, Jørgen Breindahl – og giver os dermed et vigtigt indspark til værdidebatten – som jeg her sender videre i cyberspace. Du har ret, der mangler kreativitet og evne til at undre sig – og når man møder børn, der lever i en svinesti – værre end dyr – skal der handles, ikke på ny undersøges. Det må komme bagefter!.

Du kan læse hele indlægget her på Kristeligt Dagblad

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.