Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Mere om Anni

Hvis din dag byder på tid til fordybelse og refleksion, vil jeg anbefale dig at smutte en tur forbi den uafhængige tænketank, Mandag Morgens (MM) hjemmeside og skimme deres nye ”Velfærdens innovationskatalog 2011”.  Jeg hilser deres katalog meget velkommen – og klapper begejstret i hænderne over, at MM så massivt er med til at sætte nationens velfærdsudfordringer i debat. Tak for det. Vi griber udfordringen og er med til at skabe innovative løsninger
MM udgivelse er et yderst relevant, interessant og tankevækkende innovationskatalog  med titlen ”2011 bliver velfærdens skæbneår”, der meget dækkende tager fat i de udfordringer, som det sociale arbejde står overfor – og ikke mindst kommer med anvisninger på de muligheder, vi har for at skabe nye innovative løsninger inden for velfærdsområdet. Det er lige præcis vand på vores mølle i Center for Digital Pædagogik, hvor vi i høj grad er i fuld gang med at udarbejde innovative løsninger i samarbejde med relevante partnere. Løsninger, der skal forebygge unges marginalisering – og skabe bedre løsninger for udsatte børn og unge.

Innovation bliver en central dagsorden
Innovationskataloget serverer en lang række relevante budskaber fra Mandag Morgens velfærdspanel, der tæller 3.000 ledere og andre nøglepersoner i velfærdssamfundets frontlinje. Tre ud af fire regner med velfærdsforringelser i år. Men stadig flere succeshistorier inden for sundhed, social forebyggelse, skoleudvikling, digitalisering m.v. giver håb for fremtiden – og at det er muligt at innovere sig til bedre velfærd for færre penge. Ni ud af ti ledere vurderer, at innovation bliver en central dagsorden, og lige så mange mener, at de selv har mulighed for at præge udviklingen af nye løsninger.

Forebyggelse igen på agendaen som oplagt velfærdsløsning
Innovationskataloget er fyldt med en lang række af praktiske erfaringer fra sociale projekter, der kører med succes rundet i hele landet. Og igen er forebyggelse sat på agendaen som midlet, der kan reducere omkostningerne – og samtidig skabe bedre trivsel og løsninger for de mennesker, der har brug for hjælp. MM skriver med henvisning til CASA: ”Faktisk kan Danmark få en samlet gevinst på op mod 14 milliarder kr. årligt, hvis bare halvdelen af de mest udsatte børn og unge i hver årgang reddes fra et liv som sociale tabere og i stedet sikres et velfungerende liv som f.eks. metalarbejder eller sygeplejerske.

Besparelsen svarer næsten til den gevinst, som regeringen forventer at opnå ved at afskaffe efterlønnen. og så bygger analysen endda på et forholdsvist konservativt regnestykke. Den medregner nemlig ikke en række afledte omkostninger som f.eks. udgifter til retsvæsenet, til specialundervisning og til marginaliseredes egne børn. Blev de talt med, ville den økonomiske gevinst være mange gange større.

Grib ideerne og de innovative tanker – hent det nye katalog her på mandag morgens hjemmeside.

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.