Op til 850 nordiske mænd har indenfor det seneste år produceret misogynt indhold i kvindefjendske grupper på nettet. Og endnu flere læser med. Det vidner om et problem med mandekultur i norden og gængse opfattelser af mænds følelsesliv.

Det vidner også om, at vi som samfund bør tage sårbare mænd og deres onlineadfærd mere alvorligt.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i en ny rapport fra Center for Digital Pædagogik, der udkommer i dag. Rapporten, The Angry Internet, har været et år undervejs og er resultatet af et omfattende research og analysearbejde. Rapporten er bestilt af Beskæftigelses- og Ligestillingsminsteriet som en del af Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd i 2020. CfDP har udarbejdet rapporten sammen med analysebureauet Analyse & Tal, der har stået for dataindsamlingen og -behandlingen.

Rapporten viser os, hvem de sårbare i “det vrede internet” er, og hvilken, jargon og ideologi, mændene har. Derudover kan rapporten give en forståelse for, hvilken kultur, der hersker på det mørke internet, og hvordan vi kan bekæmpe online had til kvinder ved at give mænd et nyt sprog for deres sårbarhed,” siger psykolog hos CfDP og medforfatter på rapporten Stine Helding Rand. 

Du kan finde rapporten som pdf her

Vi har også et dansk resumé af rapporten, som du finder her

Mændene mangler sunde fællesskaber
Rapporten er baseret på analyser af over 100.000 unikke posts og kommentarer med misogynt indhold på platformene 4chan, Reddit og Twitter, og på interviews med brugere og eksperter. 

Flere af de nordiske brugere citeres i rapporten for at påpege, at for eksempel enlige kvinders børn bliver kriminelle: ”At lade en enlig kvinde opdrage børn gør det KUN værre for barnet, kvinder er lorteledere”, lyder et citat fra en bruger, der efterfølgende konkluderer: ”Et samfund, hvor mænd ikke har lov til at kontrollere sit ringere modstykke – en kvinde, bliver lort.”

Den viser, at mange af mændene i de kvindefjendske grupper er sårbare og mangler sunde fællesskaber fysisk såvel som online, siger medforfatter på The Angry Internet, specialkonsulent i CfDP, Christian Mogensen:

“I løbet af projektet har vi mødt mange unge mænd, som har prøvet at sætte ord på en voldsom vrede, men som er endt med at tale om deres sårbarhed. Mænd der har skabt deres egne modkulturer, fordi de har følt sig langt uden for de arenaer, de kunne se alle andre passe ind i. De finder sammen om at være imod det fællesskab, de oplever at blive holdt udenfor.”

En trussel for demokratiet
Rapporten vurderer, at risikoen for et fysisk angreb begået af en nordisk, kvindehadsk bruger er meget lille. Men den viser også, at tonen i de misogyne grupper flytter sig over på mere ‘gængse’ platforme som Facebook. Det kan potentielt afholde hele samfundsgrupper fra at deltage i den offentlige debat online af frygt for tilsvininger og personlige angreb.

Det er et demokratisk problem, hvis særligt kvinder udsættes for had, og derfor trækker sig fra fx offentlige diskussioner, eller hvis der sker en opblomstring af kvindehadske normer i samfundet,“ siger Ligestillingsminister Peter Hummelgaard. 

Ifølge rapporten er løsningen ikke så simpel som at lukke platformene ned. For mange brugere udgør fællesskaberne det eneste støttesystem, hvor de møder ligesindede.

Rapporten peger bl.a. på et stort potentiale i at forebygge kvindehad på nettet ved, at flere lærere, pædagoger og andre fagpersoner forstår platformene, som huser de kvindefjendske grupper, og hvorfor de drager sårbare drenge og unge mænd.

“Fagpersoner kan bruge den viden, der formidles i rapporten i deres videre arbejde, når de møder de unge, da rapporten er med til at give en forståelse for den digitale verden, de unge færdes i,” siger psykolog Stine Helding Rand.

I forbindelse med arbejdet på rapporten The Angry Internet, har vi i Center for Digital Pædagogik og Ligestillingsafdelingen set et behov for at udpensle, hvilke mænd, der færdes i onlinemiljøerne, rapporten beskæftiger sig med. Derfor får du her en oversigt over de grupperinger, der er beskrevet og behandlet i rapporten. Alle grupperinger er holdningsfællesskaber med gråzoner snarere end ordnede medlemsorganisationer.

Incels
Incels står for INvoluntary CELibate – ufrivilligt cølibate drenge og mænd, der mod deres egen vilje ikke er seksuelt aktive. Incels ser sex som en handelsvare, kvinder bruger til at ‘købe’ sig til goder i samfundet: Tryghed, finansiel stabilitet eller status.

Kvinders uvilje til at give Incels sex handler derfor om, at de ikke er værdige, og at det kun er mænd med visse fysiske træk, der kan få det. Det gør, at mange incels ser sig sure på det etablerede samfund, der tillader ubalancen, og enkelte incels har udført voldelige angreb i ønsket om at tage hævn.

MRAs
MRA er en forkortelse for Men’s Rights Activist og betegner en gruppe mænd, der samler sig som en modreaktion mod feminisme og bevægelser, der kæmper for at øge kvinders rettigheder. MRAs ser rettighed og magt som et nulsumsspil, hvor den moderne kamp for ligestilling og kvinders rettigheder kun kan gå ud over mændene, der tilsvarende skal miste rettigheder og magt.

MGTOW
Hvor MRAs søger at tage kampen med feministerne, er Men Going Their Own Way kendetegnet ved, at de forsøger at skabe parallelle samfund, totalt fri for feminismen. I MGTOWs øjne har feminine værdier korrumperet samfundet, og kvinder er decideret farlige for mænd, hvorfor den eneste løsning er, at mænd – helt bogstaveligt – går deres egne veje.

PUAs
PUA står for ‘Pickup Artist’ og er en betegnelse for mænd, der gennem et bestemt ‘spil’

(også kaldet “The Game), forfører kvinder og overtaler dem til at dyrke sex med dem. Ved at studere det psykologiske spil mellem mænd og kvinder, arbejde på deres fysiske og  psykiske udstråling og øve sig systematisk, træner PUAs sig til at forbigå kvinders naturlige ‘forsvar’, som angribere dribler forbi forsvaret i fodbold. PUA-miljøet har en stor online tilstedeværelse, hvor mændene på diverse fora diskuterer både taktikker og teknikker, ofte i en antifeministisk tone.


Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.