Safer Internet Centre Denmarks årsrapport for 2010/11 er netop udkommet og giver et bredt indtryk af de mange spørgsmål og problemstillinger, der er fulgt i kølvandet på den digitale revolution – navnlig når det handler om børn og unge.

Safer Internet Centre Denmark er et partnerskab mellem Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik. Centret har til opgave at understøtte børn og unges digitale kompetencer og trivsel og indgår i et netværk med 29 andre centre i Europa inden for rammerne af EU’s INSAFE program. Læs hele rapporten her (ISSUU)

Læs mere om samarbejdet på sikkertinternet.dk 

]]>

Nyheder