Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Mere om Stine

Med støtte fra Offerfonden har CfDP netop indgået et samarbejde med Aalborg Universitet. Vi skal undersøge hvor udbredt scamming er inden for gaming og hvad det er for en oplevelsesverden man som offer ufrivilligt bliver en del af, når man bliver snydt. Vi er kommet flyvende fra start og glæder os til at dykke dybt og systematisk ned i denne verden.

Med fødslen af scammed.dk for snart to år siden har vi i CfDP været med til at sætte fokus på et udbredt problem inden for gamingverdenen – nemlig at et endnu ukendt antal børn og unge dagligt bliver franarret deres virtuelle ejendele, når de dyrker deres hobby.

Efterspørgslen på et site som scammed.dk har været stor, men hvor omfangsrigt problemet egentlig er har vi ikke konkrete tal på. Endnu.

Såvel rådgivningen som selvhjælpstesten på scammed.dk er velbesøgte, og vores kontakter i LCIK (politiets Landsdækkende Center for IT-relateret økonomisk Kriminalitet) melder om en voldsom stigning i antallet af anmeldelser af stjålne virtuelle genstande over de seneste år.

Alligevel er det både CfDPs og LCIKs vurdering, at der er et stort mørketal. Der sidder højst sandsynligt langt, langt flere børn og unge derude, som er blevet snydt, end dem der har kontaktet os og/eller har anmeldt.

Præcist hvor mange er noget af det, vi skal undersøge i et nyt forskningsprojekt, der kigger nærmere på netop dette emne. Med stærke forskningskræfter fra Aalborg Universitet og CfDPs ekspertviden på området står vi på et solidt fundament for at opnå kvantitativ såvel som kvalitativ forståelse for problemfeltet.

Projektet er i sin spæde start, hvor vi i øjeblikket er i færd med at danne os et overblik over den eksisterende (omend sparsomme) litteratur på området. Med afsæt heri og i viden allerede iboende projektets deltagere skal der udvikles spørgeskemaer og interviewguides til dataindsamling.

Det er en spændende verden at træde ind i. En verden, der er ny for CfDP, idet det er første gang, vi indgår et formaliseret samarbejde med et universitet, og første gang vi skal bedrive reel forskning.

Vi har således taget det bedste fra to verdner: Den akademiske og teoretiske tilgang fra forskningsverdenen og CfDPs store praksiserfaring. Til sammen giver dette en unik mulighed for at kaste lys over et endnu uudforsket område, samtidig med at vi sikrer, at den viden, vi opnår, bliver omsat til relevant praksis. Hvis ikke det fremgår tydeligt af teksten, vil jeg gerne understrege: vi har kæmpe julelys i øjnene og tusindvis af sommerfugle i maven – vi glæder os!

Projektet løber frem til sommeren 2024 med mig, Stine Rand, som projektleder og prodekan ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet, Søren Kristiansen, som forskningsleder.

Er du interesseret i at høre mere om projektet er du velkommen til at kontakte mig på 42 599 620 eller stine@cfdp.dk.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Kontakt Stine

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.