Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Godt nytår 2014. Vi glæder os til endnu et lovende år med nye muligheder for at arbejde digitalt med børn, unge og udsatte voksne i øjenhøjde og tæt dialog.

Velkommen til ny familie

Vi starter året med at sige velkommen til vores nye familie. Vores landsorganisation, Ungdommen Vel, fusionerede pr. 1. januar med KFUM’s Sociale Arbejde, og Center for Digital Pædagogik er nu en del af en fælles organisation, der spænder over et bredt og velfunderet arbejde for mennesker i udsatte livssituationer. Med sine 83 institutioner og en række tværgående projekter har vi fået en ny moderorganisation, som yder en stærk og kompetent indsats indenfor behandling, rådgivning, støtte og omsorg.
KFUMs social arbejde

83 institutioner, 850 ansatte og 2.200 frivillige

Den nye sammenlagte landsorganisation vil styrke udviklingen af både fagspecifikke og tværfaglige tiltag samt styrke det frivillige engagement. “Familien” omfatter nu 83 institutioner, 850 ansatte og 2.200 frivillige. I Center for Digital Pædagogik fortsætter vi uændret som en selvejende institution og socialøkonomisk virksomhed, men vi er samtidig glade for at indgå i vores nye sammenbragte familie, og ikke mindst for det fælles værdisæt som familieskabet har sin forankring i  – om fortsat at kunne være til stede og yde en indsats for de mennesker, der står udsat i vores samfund.
 

Bred palette af kompetencer

Indsatserne i den nye organisation vil ske både indenfor og på tværs af følgende områder: Bosteder for hjemløse, misbrugsbehandling, sociale caféer og væresteder samt socialøkonomiske virksomheder, der alle er voksentilbud. Desuden døgn- og daginstitutioner samt forebyggelse og efterværn for børn og unge. Læs yderligere i brochuren om fusionen.
Vi ser den brede palette af aktiviteter, samlet i en fælles organisation, som en klar styrkelse, der vil øge kvaliteten af vores pædagogiske arbejde og sikre en værdibaseret og endnu stærkere sammenhængende indsats i både vores egen online rådgivninger, men også for de samarbejdspartnere, som dagligt viser os deres tillid. Så vi glæder os til endnu mere indsigt, og endnu mere dialog i øjehøjde – med endnu flere mennesker og projekter. På gensyn hen over 2014….
]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.