Fem midtjyske kommuner er dette forår gået sammen om at teste videosamtale som pædagogisk værktøj mellem Center for Bostøtte i eget hjem og de psykisk sårbare og udsatte voksne, som centret betjener. Center for Digital Pædagogik afholder i den forbindelse fem seminarer, som sikrer både medarbejdere og borgere den bedst mulige indgang til de virtuelle samtaler.

Hvad er bostøtte?

Center for Bostøtte i eget hjem er et kommunalt tilbud til borgere over 18 år, der på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp. Almindeligvis foregår hjælpen ved fysiske besøg fra bostøtten til borgerens hjem, men et tværkommunalt pilotprojekt vil nu undersøge potentialerne i at udvide den kommunale service med videosamtaler.

Forventninger til virtuel bostøtte

Den virtuelle samtale hverken kan eller skal gøre det ud for den almindelige bostøtte, den er tænkt som et supplement. Blandt de forventede fordele kunne nævnes håbet for en højere grad af diskretion. Der vil ikke holde en bil fra kommunen udenfor ens hjem, når man modtager virtuel bostøtte. Blandt de forventede udfordringer kunne nævnes medarbejdernes afgivelse af styring, da borgeren i den virtuelle samtale let vil kunne vælge at slutte samtalen med et enkelt klik. På denne måde vil nogle borgere måske føle det lettere at isolere sig bag computeren, på sikker afstand af bostøtten; andre vil måske netop føle sig mere motiverede til at tage kontakt, da den virtuelle afstand gør samtalen mindre intimiderende. Det er måske’er som disse, pilotprojektet gerne skulle give mere kvalificerede svar på.

Digitalpædagogiske udfordringer ved virtuel bostøtte

Gennem de seneste tre uger har Center for Digital Pædagogik observeret og hentet indsigter fra bostøtten i de fem kommuner. Indsigterne bliver i disse dage kogt ned til et kompakt seminar, der skal forberede bostøtten på nogle af de udfordringer, som man står over for i pilotprojektet. Nogle udfordringer, som eksemplet med bilen ovenfor, er specifikke for lige præcis den type af ydelse, som bostøtten udgør; andre vil være af mere generel digitalpædagogisk karakter. Det gælder eksempelvis medarbejdernes håndtering af borgerens empowerment, som nævnt ovenfor, eller håndteringen af de mange niveauer af synlighed, når man navigerer mellem chat, videosamtale eller blot almindelig lyd-samtale, hvilke alle kan blive aktuelle i den virtuelle bostøtte.

Læs mere om erfaringerne fra projekt virtuel bostøttes Kick-off seminarer

Disse er alle forventede udfordringer, men idet den virtuelle bostøtte er et pilotprojekt, må der forventes at dukke mange uforudsete erfaringer op undervejs. Det stiller krav til medarbejdernes grundlæggende evne til at acceptere fejl og improvisere, hvilket seminaret også vil behandle.

Bag projekt virtuel bostøtte

Bag projektet står en sammenslutning af Aarhus Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune, Herning Kommune og Favrskov Kommune, som sammen har modtaget støtte fra Trygfonden.

Center for Digital Pædagogik er konsulenter på den digitalpædagogiske udvikling af projektet og står dermed for planlægning og afholdelse af kick-off seminarer samt efterfølgende sparring på projektmøder i hver af de involverede kommuner.

Første pilotfase forløber frem til 1. oktober 2013, hvorefter projektet i sin anden pilotfase opskaleres henover vinteren 2013-14.

Efter pilotprojektets afslutning i slutningen af 2014, har Center for Digital Pædagogik udarbejdet en hjemmeside for projektet, som i dag fungerer som metodehåndbog for alle, der er interesserede i at eksperimentere med virtuelle metoder i de danske bostøtteordninger eller lignende organisationer. Se hjemmesiden her: virtuelbostøtte.dk.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.