Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

I Center for Digital Pædagogik er vi stolte af at være en socialøkonomisk virksomhed. I den sidste tid har der netop været stor fokus på socialøkonomiske virksomheder. Anne Sandbeck, der er chefkonsulent i Center for Socialøkonomi, udtrykker det på følgende vis:

”Socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved at være en hybrid, der tager det bedste fra de klassiske sektorer: civilsamfund, marked og stat og omdanner det til nye måder at tilrettelægge en indsats på. Det starter med mennesker, der brænder for at gøre en forskel, fordi de har opdaget noget, som efter deres overbevisning kan gøres bedre eller anderledes. Ofte er det et supplement til eller i samspil med det offentlige, men behøver ikke at være det. Det væsentlige er dobbeltheden i indsatsen, hvor de arbejder for at skabe en profit og for at gøre en større forskel inden for deres formål.”
Pletskud – det starter med mennesker
Hun rammer plet. Center for Digital Pædagogik startede som et lille projekt for en lille gruppe engagerede mennesker, der brændte for at hjælpe udsatte børn og unge gennem nye medier – de fleste af os som frivillige. I dag arbejder vi som en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke digitale aspekter i deres arbejde og kommunikation med/om sårbare børn og unge. Vi er knap 10 lønnede medarbejdere og 100 frivillige medarbejdere. Alt overskud tilfalder det socialpædagogisk arbejde for udsatte børn og unge, med henblik på geninvestering i det digitale socialpædagogiske arbejde for børn og unge.

 

Daglig glæde ved at gøre en forskel
Der er i Center for Digital Pædagogik dagligt en glæde ved at gå på arbejde og vide, at vi i fællesskab arbejder for at gøre en forskel for udsatte børn og unge – i tæt samarbejde med de unge selv – og med et solidt element af brugerinddragelse samt transparens, modighed og konsistens i arbejdet.

 

Fra statsstøtte til selvkørende socialøkonomi
At gå fra at være en frivillig forening på statsstøtte i 2010 til at være en selvkørende socialøkonomisk virksomhed med succes i 2012 har været  som at betræde udyrket land, og vi har selv skulle opfinde og skabe rammen. Derfor er det en glæde at opleve, at socialøkonomi endeligt er kommet højt på den politiske dagsordenen, og at der nu er hjælp at hente for andre, der ønsker at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Center for Socialøkonomi fremhæver tre konkrete initiativer:

 

– en del af finanslovsaftalen
Regeringen og Enhedslisten har afsat penge til at undersøge barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder, herunder til at forbedre de selskabsretlige rammer for socialøkonomiske virksomheder. Det fremgår af den finanslovsaftale for 2013, som blev endeligt vedtaget d.11. november 2013.

 

– socialt entreprenørskab skal på skemaet i det almene gymnasium
Det er nu blevet lettere for undervisere i det almene gymnasium at inddrage socialt entreprenørskab i undervisningen og inspirere eleverne til at bidrage positivt til samfundets udvikling. Fonden for Entreprenørskab har i samarbejde med Center for Socialøkonomi udviklet en drejebog til et undervisningsforløb i socialt entreprenørskab i det almene gymnasium.

 

– Aarhus Kommune sætter socialøkonomi højt på dagsordenen
Aarhus Kommune vil bidrage aktivt og målrettet til at forbedre rammerne for etablering og udvikling af flere succesfulde, socialøkonomiske virksomheder. En strategi-og handlingsplan for socialøkonomi skal styrke mulighederne for de borgere, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, synliggøre eksisterende socialøkonomiske virksomheder, fremhæve de gode eksempler og muligheden for at etablere og handle med socialøkonomiske virksomheder.

 

Vi hilsner de nye initiativer velkommen – og glæder os til at samarbejde med flere socialøkonomiske virksomheder i fremtiden.
]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.