Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Debatpjecen, der er startskuddet for ”Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015”, rejser væsentlige spørgsmål som: Hvad betyder digitalisering og ny teknologi for måden, vi opfatter offentlig service? Skal det offentlige lukke for papirbaseret kommunikation med borgerne? Hvordan kan it løfte fagligheden i folkeskolen? Og kan digitalisering løfte indsatsen over for socialt udsatte?

Med vores erfaringer fra seks års socialpædagogisk arbejde via digitale medier i ryggen er vi ikke i tvivl om, at svaret på det sidste spørgsmål er et rungende ja. Vi opfordrer blot til, at man i jagten på besparelser og effektiviseringer husker at tænke etik ind i velfærds-digitaliseringen.

Vigtigt at løfte i flok

”For at løfte koordinationsopgaven skal digitaliseringsindsatsen på de store velfærds-områder i højere grad forankres fællesoffentligt, fælleskommunalt, fællesregionalt eller fællesstatsligt. Kun ved at fokusere indsatsen og løfte i flok kan der etableres mere sammenhængende digitale løsninger”, lyder det i debatpjecen. Vi kunne ikke have sagt det bedre selv, men vi har ofte sagt noget lignende. Det er en del af tankegangen bag vores koncept for en 24/7 portal – landsdækkende rådgivning af børn og unge.

”At drive omfattende online ungerådgivning er en bekostelig affære for den enkelte kommune, men ved at løfte i flok, er der mulighed for at tilvejebringe den nødvendige kvalitet og kvantitet til de unges online rådgivningstilbud”, siger vi blandt andet i vores oplæg ”24-7 Hjælpen er nær”, hvormed vi i samarbejde med et netværk af 27 kommuner undersøger muligheden for et landsdækkende tilbud om rådgivning af børn og unge.

Vi har erfaringen

Vi hilser det velkommen, at staten, regionerne og kommunerne sætter skub på digitaliserings-processen, og vi finder det enormt positivt, at staten, regionerne og kommunerne i højere grad vil møde brugerne på nettet, og at de opfordrer til at løfte opgaverne i fællesskab.

Men sørg for at klæde dem, der skal sidde med digitaliseringen, fagligt og teknisk godt på. Og husk at sætte etikken højt på dagsordenen i debatten om velfærds-digitalisering.
I vores rådgivning på cyberhus.dk har etiske overvejelser og opbygningen af et fortrolighedsforhold med brugeren været en uundværlig medspiller. Vores rådgivning baserer sig på et godt og tillidsfuldt forhold til de børn og unge, som henvender sig på chatten og i brevkasserne. Hertil kommer, at vi tager alle de tekniske foranstaltninger, vi kan, for at sikre, at børnenes personlige oplysninger forbliver personlige.

Vi har 6 års erfaring med at møde sårbare og socialt udsatte online, i at kommunikere med dem og at tilpasse vores socialpædagogiske værktøjskasse til mødet via de digitale medier. Så Center for Digital Pædagogik er en oplagt medspiller, og vi deltager gerne i debatter, samarbejder og projekter, der kan få det digitale velfærdsarbejde helt ud, hvor det gør nytte – nemlig ude ved brugerne.

Læs debatpjecen fra Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening her

Se Finansministeriets pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af debatpjecen her

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.