Anerkendelse i motiveret læring Kvalifikationer som de unge opnår i det rådgivende arbejde på Cyberhus.dk kan være med til at øge deres tro på egne evner. Udover specifikke færdigheder opnår de unge, der er involveret i det frivilligt arbejde, også større selvtillid og selvværd. Anerkendelse er et vigtigt element i at støtte unge i deres læring og selvforståelse og dermed hjælpe dem i deres vej til arbejdsmarkedet. Det er projektets primære formål. Unges formidling af egne evner I samarbejde med  YouthNet vil vi se på hvordan vi kan hjælpe de unge til effektivt at udvikle færdigheder, der direkte kan bidrage til deres beskæftigelsesmuligheder. Med såkaldte digitale badges kan vi anerkende unges fremskridt og færdigheder på tværs af EU, og sammen med et tilhørende læringsprogram vil vi støtte de unge i at få en bedre forståelse af egne evner, som de så samtidigt kan præsentere for eventuelle arbejdsgivere. Store virksomheder vil blive inviteret med i projektet og være med til at beskrive hvilke kompetencer der er vigtigt for dem, at de unge får tillært sig, for at øge deres jobchancer. YouthNet og Center for Digital Pædagogik vil i projektperioden kvalificere og badge 250 frivillige i vores forskellige online mødesteder. Hos CfDP vil det blive via vores online rådgivning på Cyberhus.dk. Center for Digital Pædagogik har tidligere arbejdet sammen med YouthNet, senest omkring et Daphne projekt der arbejdede med selvskadende adfærd blandt unge online. 

ERASMUS+
]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.