At finde ud af, at andre har det ligesom en selv, er en af de vigtigste erfaringer, man kan gøre sig som ung. Det er også princippet bag CfDP’s rådgivningsplatform Gruppechat.dk, der nu er genåbnet på en ny og forbedret platform. Med støtte fra TrygFonden kan din organisation eller kommune nu komme på platformen gratis i en periode. OPDATERING: Tilbuddet gælder nu til udgangen af 2020.

“Gruppechatten er en ventil, hvor jeg kan snakke om ting som ellers bare ville være inde i mit hovedet.”

Sådan siger en ung, der har haft gavn af CfDP’s rådgivning Gruppechat.dk, der nu er tilbage i en ny og forbedret udgave. Vi har gjort tilmeldingen nemmere, så de unge kan melde sig til og tale om lige præcist det, de har brug for at vende med andre.

Samtidigt er den nye platform særligt god, fordi kommuner og andre organisationer nemt kan bruge det i deres eget rådgivende arbejde. Det har vi oplevet stor interesse for i tiden efter COVID-19 kom til Danmark, hvor mange nuværende og potentielt nye partnere har efterspurgt en digital rådgivningstode, der tilbyder sunde fællesskaber for unge. Og det kan Gruppechat.dk – nu endnu bedre på grund af den nye platform, og fordi TrygFonden har valgt at støtte den med knap 200.000 kroner.

Støtten fra fonden gør også, at interesserede kommuner, organisationer eller andre kan få gratis adgang til Gruppechat.dk og metoden bagved i hele 2020.

Sunde fællesskaber og spejling
Gruppechat.dk fungerer ved, at flere unge kan indgå i en rådgivningssamtale på samme tid og få sikker kontakt til ligesindede. De kan dele deres tanker, følelser og oplevelser med hinanden. Samtidig vil der være en kompetent rådgiver til stede, som sørger for, at der ikke sker en romantisering eller opfordring af uhensigtsmæssig adfærd, f.eks. selvskade, selvmord eller misbrug, som vi har set det på en række sociale medier som Instagram og Snapchat.

Projektleder for Gruppechat.dk og psykolog hos CfDP, Signe Sandfeld Hansen ser store muligheder i det nye site:

“Gruppechat.dk tilbyder alle unge adgang til sunde og trygge fællesskaber, hvor de kan spejle sig i ligesindede og samtidig få støtte af en rådgiver. På den nye platform kan der desuden oprettes både åbne og låste grupper, hvilket betyder, at kommuner og andre organisationer både kan bruge værktøjet til generelt at skabe synlighed og åbenhed omkring deres tilbud, og samtidig tilbyde allerede tilknyttede unge et sikkert mødested. På den måde henvender siden sig til flere forskellige grader af sårbarhed blandt de unge, og det bliver tydeligt at de ikke er alene om tanker, følelser og oplevelser. Selvom det stadig er på fysisk afstand.”

Sådan ser det ud, når unge melder sig til en gruppechat

Netværk er vigtigt
Gennem Gruppechat.dk kan vi i CfDP, og hos vores samarbejdspartnere, sørge for, at de sårbare og udsatte unge fortsat kan indgå i et beskyttende, socialt fællesskab. Her kan støtte og trøst bidrage til en handlekraft, som gør den unge i stand til at mestre de negative følelser, tanker og oplevelser som affødes af isolation.

Gennem tidligere evaluering af metoden på Gruppechat.dk kan vi se, at mere end 80% af de unge fik talt om emner, som normalt er for svære at tale om, og at mere end 70% efterfølgende afprøvede en eller flere af de mestringsstrategier, der blev diskuteret i gruppen.

“Selvom der allerede findes mange forskellige fora og sociale medie platforme, hvor de unge kan indgå i fællesskaber, så adskiller Gruppechat.dk sig ved dels at de unge er anonyme, og derfor kan dele mere sårbare tanker og følelser uden at føle sig udstillet, og dels at rådgiveren sørger for fokus på bedring, mestring og en god tone, så vi undgår at en eller flere unge føler sig angrebet eller at fx selvmord bliver romantiseret,” Siger Sandfeld Hansen.

Hvis du er interesseret i at få del i Gruppechat.dk, så tøv ikke med at kontakte projektleder Signe Sandfeld Hansen på 60 13 70 53 eller på signe@cfdp.dk.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.