Skrevet af tidl. medarbejder Erroll Marshall

Ch@advice projekt er godt på vej og den Belgiske digitale rådgivning til børn og unge  der søger hjælp og rådgivning vedr. seksuelle overgreb online/offline,  har fungeret siden jan. 2012 og er ved at finde sit faglige ståsted. Som jeg tidligere har beskrevet tilbage i maj, er CfDP blevet inviteret til at bidrage i det Advisory Board som skal sikre den nye rådgivning et stærkt fagligt fundament at arbejde ud fra. I sidste uge deltog jeg på første Advisory board møde.

Håndbog i Chatrådgivning til hele EU
Ch@advice er et Daphne, EU støttet projekt og udover den rådgivende platform til børn og unge,  er det hensigten at skabe en europæisk platform for vidensdeling af digital rådgivning, samt bidrage med en håndbog om chatrådgivning. En inspiration til etablerede digitale chatrådgivningstilbud i EU, samt organisationer der påtænker at opstarte en.

Udarbejdelsen af håndbogen er kronen på værket for Arteveldehogeschool, Brussel Universitet, som er samarbejdspartner i Ch@advice og siden 2007 har forsket i chatrådgivning, hvilket er det mest intense fokus på denne digitale rådgivningsform jeg er bekendt med. Håndbogen vil udkomme marts 2013.

Ingen svar, men spørgsmål
Ingen svar, men fokus på de nødvendige spørgsmål man som digital rådgivning må stille sig selv, er den ramme forskerne har valgt for håndbogen, ud fra den erkendelse at kulturelle og faglige forskelligheder på tværs af grænser, udelukker muligheden for at skrive en egentlig manual på dette område.

Og det er godt at høre, for i et felt hvor metode og praksis kan variere meget i forhold til bl.a. målgruppen, vil refleksionen over og argumentationen for de valg man tager i udformningen af det rådgivende tilbud, være et afgørende redskab til sikring af kvalitet.

Lidt ros til CfDP og vores digitale rådgivende platform Cyberhus
En betydelig del af forskernes arbejde med chatrådgivning, har væren at scanne og kortlægge de digitale rådgivningstilbud i EU. Deres vej faldt også forbi Cyberhus og udover at bruge Cyberhus som eksempel på praksis, fik jeg i kaffepausen en stor buket rosende ord. I deres optik fremstod Cyberhus som et af de mest innovative, velovervejede og reflekterede digitale rådgivningstilbud til børn og unge i EU.

Og på spørgsmålet om hvordan vi var nået så langt, kunne jeg kun svare, at vi er pokkers gode til at stille os selv kritiske spørgsmål og være nysgerrig på egen og ny praksis. Derfor ser jeg også meget frem til deres håndbog om chatrådgivning og forhåbentlig er der spørgsmål som vi endnu ikke har stilles os selv og som kan inspirere os fremadrettet.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.