Af Karina Lange, kommunikationsmedarbejder ved CfDP TUBA og Cyberhus er begge tilbud om rådgivning til udsatte børn og unge. Begge organisationer har en god kontakt med pigerne, for hvem deres rådgivningsplatforme ubevidst har appelleret mest til. De har derfor haft et ønske om at nå teenagedrenge mellem 13-20 år, da det kun er et fåtal af denne gruppe, der har søgt hjælp til livets svære problemer. Det er nu lykkedes gennem en helt ny rådgivningsplatform, der hedder MitAssist.

Drengene rangeres i pointsystem

Den nye platform bygger på gamificering, hvor man giver hinanden assists, og ens hjælp til andre bliver rangeret i et pointsystem. Rådgiver og koordinator Niels-Christian Bilenberg fra Center for Digital Pædagogik fortæller, at ”det har en forstærkende effekt. Andre kan også blive inspireret af dem, som er højere i graderne – så kan det være, at de selv stiger i graderne. […] Det har en værdi for dem, der giver svaret. Man får anerkendelse for den energi, man lægger i, og det har en værdi for nogle af de her drenge. De vil gerne have en position på sitet, når de investerer deres tid på det”.

Fællesskab og coaches med personlighed

På MitAssist er der også en blandet rådgiverskare. Her er ikke kun faglige personer som psykologer, pædagoger, lærere og socialrådgivere. Drengene vil nemlig hellere snakke med mennesker, der har erfaringer ligesom dem. Alle, både coaches og de unge, har derfor brugere på MitAssist, og det gør, at alle har en identitet og sin helt unikke historie at byde ind med. Alle udspiller derfor deres personlighed, og på den måde lærer brugerne også hinanden at kende og finder for eksempel ligheder ved hinanden. Det har skabt et community, hvor det primært er de unge, der hjælper hinanden, og det knytter dem i et fællesskab med tolerance og håndsrækninger. Rådgiverne er oftest i baggrunden og byder kun ind, hvis de unge selv beder om det. Dette appellerer specielt til teenagedrengene, der både er involverede, aktive og meget omsorgsfulde over for hinanden. ”Det har været en meget positiv oplevelse, og ikke de her meget korte og præcise svar, som vi havde forventet” siger Niels-Christian Bilenberg, der tilføjer ”kvaliteten er enorm høj, og de putter mange forskellige vinkler på”.

Platform med succes og brobygning

Nu, i April 2016, er der 159 brugere, og målet var 200 brugere ved projektets afslutning i november 2017. Projektet er derfor kommet ualmindelig godt fra start, og nu fokuserer vi på at få endnu flere brugere og videreudvikle MitAssist til mere brugerinvolvering blandt andet gennem afstemninger. Derudover skal samarbejdet med kommunerne øges. De kan have stor gavn af den indsigt MitAssist giver i de unge fra lokalområdet, og med tiden vil kommunerne også kunne bruge rådgivningsplatformen aktivt til at kommunikere med og vejlede. Hos Center for Digital Pædagogik er der en vision om at skabe brobygning mellem NGO og kommuner, så de udsatte unge får den rette rådgivning og hjælp i tide, og netop dette understøtter projektet.

Fakta om MitAssist

MitAssist er en ny online rådgivningsplatform, der har til formål at øge kontakten til teenagedrenge mellem 13-20 år. Denne gruppe af unge har både Cyberhus og TUBA haft minimal kontakt med, da de mere traditionelle platforme ikke har appelleret til dem. MitAssist er bygget op omkring gamificering, som mange drenge kan relatere til, og en mere personlig rådgivning har skabt et community, hvor drengene formår at støtte op om hinanden. Hele projektet er støttet af VELUXFONDEN med 4,5 mio. kr., og det forløber over 2 år. Derefter er målsætningen, at MitAssist skaber så stor værdi for både teenagedrengene og kommunerne, at den nye platform kan fortsætte. For mere information om mitassist.dk, kontakt konceptudvikler Jonas Sindal Birk]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.