Bevillingen er målrettet unge nydanskeres stemmer Det glæder os derfor ekstra meget at Aarhus Kommune via puljen ‘’Deltagerbudgetter med forebyggelse af online-radikalisering’’ netop har bevilget midler til, at vi kan udvikle og understøtte det inkluderende arbejde yderligere. Arbejdet med at skabe yderligere inklusion og fællesskab er målrettet nydanskere og kommer til at ske på Cyberhus.dk og på Mitassist.dk, begge rådgivninger som drives af CfDP. Bevillingen er tildelt fra Aarhus Kommunes pulje ‘’Deltagerbudgetter med forebyggelse af online-radikalisering’’ en del af Aarhus Kommunes antiradikaliseringsstrategi. Kommunens strategi er via puljen at forebygge radikalisering gennem flere borgerdrevne initiativer. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om meget tidlig forebyggelse og ikke konkrete antiradikaliseringsindsatser. Center for Digital Pædagogik har ansøgt om midler fra puljen for at inddrage flere unge med en anden kulturel baggrund og for at give nydanske unge en stemme på lige vilkår med alle andre unge i Danmark. Vi vil rigtig gerne have sat gang i nogle gode historier og debatter, som handler om det at være ung i Danmark uanset om man er etnisk dansk eller nydansk. Det handler om, at unge fortæller historier som andre unge kan spejle sig i. De skal kunne tale frit, og det rum kan Cyberhus skabe for dem i vores pædagogiske ramme.

Hverdagsbilleder med kærlighed

Bevillingen er målrettet unge, som skal blogge på de to rådgivningssites. De unge kommer til at skrive til og med andre unge om, hvordan de lever i Danmark på godt og ondt. De skal ikke (!) fremstå som nogen, der taler imod radikalisering. De skal ikke (!) tages ud af mængden og udpeges som nydanskere, for det ville netop ekskludere dem fra det fællesskab, vi forsøger at inkludere dem i. De unge skal derimod blot være helt almindelige unge på lige vilkår med alle andre unge, der fortæller om deres liv på Cyberhus. Det skal handle om hverdagsbilleder som kærlighed, uddannelse og andre emner, der fylder hos de unge.

Skævvridninger i mediebilledet skaber eksklusion

Samtidig med inklusionen af de unge ser CfDP et andet vigtigt aspekt i projektet, og det er, at det er vigtigt at skabe modfortællinger til de mange negative historier, der er i pressen og på sociale medier. CfDP ser det som afgørende for inklusionen, at de unge kan finde positive historier, når de googler på internettet. I skrivende stund er der mange historier om fremmedhadske mennesker, og at integrationen går dårligt. Virkeligheden er en anden. Der er en stor procentdel af nydanskerne, der klarer sig rigtig godt, og der er kun et fåtal af fremmedhadske mennesker, men de historier kan de unge ikke altid finde i høstakken, og det vil vi gøre vores for at ændre med projektet. Skævvridningen på de forskellige medier er nemlig med til at ekskludere de unge fra fællesskabet, og det må ændres.

Bekymrende tendens – lad os skabe en demokratisk debat i stedet

Det bekymrer os, at der er en tendens til, at både presse og privatpersoner er med til at fremhæve de negative historier i forhold til nydanskere. Der gives ofte rum til radikale holdninger omkring nydanskere, mens andre ikke bliver hørt. Det er med til at skabe en skævvridning af virkeligheden, og den demokratiske debat er derfor under pres. Nærværende projekts omtale i pressen er eksempel derpå. Pressen har, i sin vinkel af nyheden om den tildelte bevilling, lagt op til, at vi går til kamp mod ekstremisme og radikalisering. Men det er ikke budskabet og formålet med projektet og puljen. Vi vil med projektet og puljen blot arbejde på at skabe inklusion og samarbejde på tværs af køn, religion og alder ved at lade de unge fortælle gode historier. Derudover håber vi, at de gode historier kan give modspil til de dårlige historier… ikke mere og ikke mindre. Denne nuance nævnes ikke i pressen, men heldigvis har vi jo vores egen stemme her på bloggen. Det samme har vores unge på Cyberhus og Mitassist… nydansker eller ej.]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.