Vi bestræber os på at trække brugerne ind i centrum af alle vores projekter. Det er vores ansvar selv at tage dette initiativ, selv at bede om kritik og feedback fra brugerne. Sker det, at vi overser en vinkel, kan vi kun håbe, at brugerne tager bladet fra munden. Det skete i sidste uge.

“Den er vist ikke tænkt til mig?”

Ole Langballe er bruger i bostøtten i Aarhus Kommune. Han er desuden brugerrepræsentant i styregruppen for det kommunale projekt Virtuel Bostøtte, som vi er konsulenter på. Tidligere på sommeren fik Ole tilsendt en inspirationsguide fra projektet, som Center for Digital Pædagogik havde udarbejdet. Det slog ham ved første øjekast, at den måtte være blevet sendt til ham ved en fejltagelse. “Det var ord som ‘italesætte’, ‘eksplicit’, ‘walk and talk’ og lignende… Jeg tænkte først, at det var til personalet i bostøtten…” siger Ole Langballe.

Det var nu ingen fejl. Vi havde i Center for Digital Pædagogik udarbejdet guiden på baggrund af en seminarrække, der var blevet afholdt for bostøttens medarbejdere og brugere i foråret. Til seminarerne var der en klar overrepræsentation af bostøttens medarbejdere set i forhold til brugere, og den skæve fordeling var endt med at smitte lidt for meget af på sproget i inspirationsguiden.

Ole kontaktede derfor Kurt Kyed, socialpædagog og rehab-instruktør på værestedet “Den Grønne Elevator”, og de to blev enige om at oversætte guiden ord for ord til et mere brugervenligt sprog. Efter en grundig revision, bragte Ole sin brugervenlige oversættelse videre til styregruppeformand Marianne Cohen, som mente, det ville være fint at fremlægge ændringerne for os i CfDP.

I virkeligheden brugte Ole Langballe slet ikke ordet “brugervenlig,” men i stedet “recovery-orienteret,” idet socialpsykiatrien i Aarhus Kommune gennem mange år har arbejdet  intensivt med empowerment-strategien Recovery.  Læs mere om recovery-begrebet i indlægget Recovery – brugerinddragelse i socialpsykiatrien

Relevant og rammende feedback

Vi kunne sagtens slå os selv oven i hovedet over ikke at have ramt plet i første omgang, men vi ved også, at vi altid vil kunne forbedre vores brugerinddragelse. Vi vil derfor hellere benytte lejligheden til at lade os glædes over og inspirere af såvel Oles initiativ som kommunens imødekommenhed overfor den brugerfeedback, den modtager.

Når projekt Virtuel Bostøtte opskaleres til det syvdobbelte antal brugere henover vinteren 2013-14, vil det blive med udgangspunkt i Ole Langballes relevante og rammende udgave af inspirationsguiden. Til denne tid vil vi også fra Center for Digital Pædagogiks side have skærpet opmærksomhed på at inddrage brugerne endnu tættere i materialeudviklingen.

Til dig der ikke kender til projekt Virtuel BostøtteAlmindeligvis foregår kommunal bostøtte ved, at psykisk sårbare borgere besøges i deres hjem af en fast tilknyttet socialpædagog, men et tværkommunalt pilotprojekt er i samarbejde med Trygfonden ved at undersøge potentialerne i at udføre en del af bostøtten over nettet. I den forbindelse har CfDP udviklet den førnævnte inspirationsguide til personalet og brugerne (Læs mere om projektet her)

Epilog – virtuel bostøtte

Siden dette indlæg blev udgivet er projektet gået fra pilotfase til forankring og drift i de enkelte kommuners bostøtteordninger. Vi har i Center for Digital Pædagogik udarbejdet en hjemmeside på baggrund af evalueringer og praksiserfaring opsamlet i pilotfasen, som i dag bruges som metodehåndbog for alle, der er interesseret i den virtuelle bostøttes metoder. Besøg hjemmesiden her: virtuelbostøtte.dk.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.