Af Ida Ahlmann Østergaard, Projektmedarbejder hos CfDP

Det er lykkedes at tiltrække drengene

Pædagogisk konsulent hos Center for Digital Pædagogik Niels-Christian Bilenberg kunne til temadagen afsløre, at det er lykkedes at få netop drenge til at opsøge hjælp på MitAssist.dk. Efter et års levetid udgør drengene 88% (svarende til 314 drenge) af brugerne på siden, mens pigerne kun udgør 12% (svarende til 44 piger) af brugerne på siden. Det betyder samtidig at antallet af drenge på første år allerede er oversteget vores mål for hele projektperioden (efterår 2015 – efterår 2017) på 200 drenge.
Der er på det første år (1. nov. 2015 – 31. okt. 2016) stillet 237 spørgsmål, hvoraf 215 af spørgsmålene er stillet af drenge, og 22 spørgsmål stillet af piger. Disse tal er atypiske for online ungerådgivning, hvor det som regel er pigerne, der er stærkt overrepræsenteret blandt brugerne. Årsagen til at det er lykkedes at få krog i drengene er blandt andre, at MitAssist er bygget op omkring gamificering, hvilket er et element der i særlig grad appellerer til de unge drenge.

Coach – bestemt ikke rådgiver!

At der er tale om gamificering på MitAssist kommer til udtryk ved, at en rådgiver kaldes en coach, og hjælp for assist. Disse udtryk er – for drengene – velkendte udtryk fra gaming-verdenen, der ikke umiddelbart minder drengene om den form for traditionel (online) rådgivning, som de ikke har lyst til at opsøge. Der må nemlig ikke være for meget fokus på, at der er tale om brug for hjælp.

“Havde vi kaldt siden for BoyTalk (der findes en side, der hedder GirlTalk, red.) ville det ikke fungere – det ville skræmme drengene væk. I stedet har vi skabt et univers, der ved hjælp af udtryk fra spilverdenen appellerer til drengene, ” fortæller Niels Christian Bilenberg.

Niels-Christian Bilenberg fortæller, at de dog også godt ved, at de ikke vil kunne ramme alle drenge ved hjælp af MitAssist:

“Vi kan ikke lave en side til alle drenge. Ligesom man ikke kan lave en ungdomsrådgivning til alle unge. Vi rammer derfor ikke alle drenge, men hvis vi kan ramme nogle af dem, der ikke gider at bruge Cyberhus eller TUBA, så er vi noget af vejen,” fortæller han.

MitAssist.dk har en todelt funktion

Amalie Agerbæk der er evalueringskonsulent fra Ineva kunne til temadagen fortælle, at det på baggrund af interviews og spørgeskemaer kunne konkluderes, at drengene bruger siden til to ting. Nemlig til at hjælp, men også til at give hjælp. Det blev bekræftet af en dreng på 16 år, da han i forbindelse med et interview blev spurgt om, hvad man kan bruge MitAssist til:

“Få løst sine egne problemer af folk, der har erfaring. Og den anden er selv at hjælpe. Give gode råd til andre, hvis man har prøvet noget af det, de spørger om. Jeg synes, det er rart at hjælpe andre. Dårlige erfaringer kan bruges til at hjælpe andre – så kommer der på en måde noget godt ud af ens egne måske dårlige erfaringer. Eller gode – det kan det også være.”

Amalie Agerbæk forklarede, at det har stor værdi for drengene at hjælpe hinanden, og at det betyder, at der sjældent ligger ubesvarede spørgsmål hen på MitAssist. 70% af de spørgsmål der bliver stillet på MitAssist er forholdsvis lette problemer såsom forelskelse, kærestesorg, jalousi eller ensomhed. 15% af spørgsmålene hører til den i den mere tunge kategori og kan eksempelvis omhandle selvskade, misbrug eller overgreb.

MitAssist.dk danner rammerne for et fælleskab

Det er ifølge Niels-Christian Bilenberg sjældent nødvendigt for coachene at gå ind og blande sig i de assist, som de unge giver hinanden:

“Vi oplever en enorm omsorg og høj kvalitet, når de unge hjælper hinanden. Indholdsmæssigt er de unges svar lige så gode som de svar coachene giver. Derfor finder vi det sjældent nødvendigt, at vi går ind og blander os. Vi lader de unge svare hinanden – det har langt større værdi end hvis vi går ind og blander os,” fortæller han.

Det har derfor vist sig, at der er blevet etableret et online fællesskab, hvor de unge drenge i høj grad søger assists fra andre unge drenge.

“Vi troede, at vi skulle være en rådgivning, men vi blev et fællesskab. Det er fællesskabet der er det bærende i det her. Man samler sig om hinanden. Man kan være passiv og aktiv. Man kan få og give,” fortæller Camilla Rode Jensen, der er projektkoordinator på MitAssist.dk.

Fremtidige udfordringer: Hvad gør vi med pigerne?

Til temadagen blev der også diskuteret fremtidige udfordringer. En af dem var, hvordan man fremover kan sørge for, at siden forbliver rådgivningsside for drenge. Pigerne er nemlig også til stedet på siden, og selvom tallet ikke er enormt højt, så er det ifølge Niels Christian Bilenberg stigende:

“Det er meget få piger, men tallet er stigende. så hvordan ser den ud om fem år? Det er noget, som vi er meget opmærksomme på.”

I løbet af de seneste år er der blevet givet 552 assists på MitAssist.dk. Heraf er 370 assists givet af drenge, 112 assists givet af piger og 70 assists givet af en coach. Det vil altså sige, at pigerne er relativt aktive, set i forhold til antallet af piger på siden, når det kommer til at give assists. Disse assists er ifølge Niels-Christian Bilenberg rigtig gode og konstruktive, og der er derfor ikke noget i vejen med, at der er piger til stede på siden. Problemet opstår derimod, hvis antallet af piger bliver for stort, da det i så fald vil betyde, at drengene trækker sig:

“Det er tydeligt, at der sker noget andet, hvis der er mange piger til stede. Hvis drengene får tid, plads og rum, så svarer de nøjagtigt lige så godt på spørgsmålene, som pigerne ville have gjort. Men hvis pigerne har været der først og har sagt det, der skal siges, så holder drengene sig tilbage. Og der skal være plads til drengene. Det er jo drengene vi har i fokus på mitassist. Hvis der kommer for mange piger, så kommer drengene ikke derind. Så stiller de ikke spørgsmålene,” forklarer Niels-Christian Bilenberg.

Fakta om MitAssist.dk

Projektet er støttet af Velux Fonden og løber frem til slutningen af 2017. Herefter er det håbet, at MitAssist.dk har så stor værdi for både drenge og kommunernes ungerådgivninger, at onlinerådgivningsplatformen kan fortsætte.
Dette projekt er støttet af Velux-Fonden
 
 
 
 
 
Tidligere indlæg om MitAssist]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.