Vi har modtaget en ekstra god julegave i år. Med en bevilling fra VELUX FONDEN på fem millioner kroner kan vi fra næste år rådgive endnu flere unge over hele landet gennem en ambitiøs og innovativ indsats.

Tusindvis af børn og unge med ondt i livet modtager i dag rådgivning over nettet gennem vores ungerådgivning på Cyberhus.dk. Jeg er utrolig glad for, at vi nu kommer til at kunne nå endnu flere unge.

Cyberhus og de kommunale online rådgivningstilbud er et unikt eksempel på, at vi kan møde og støtte flere sårbare børn og unge, når de offentlige og private aktører arbejder sammen. Det giver god mening for de unge, at vi arbejder sammen i stedet for at udvikle hvert vores tilbud, og de får dermed nemmere og tidligere adgang til den rette rådgivning og støtte.

Det unikke i Cyberhus er netop det enestående samarbejde mellem de frivillige rådgivere på Cyberhus og de 20 deltagende kommuners ansatte. Sammen sikrer vi, at  endnu flere unge kan få støtte og rådgivning, og at der bygges bro mellem civilsamfund og offentlige tilbud, som de unge både har svært ved at finde og turde benytte. 

Med bevillingen fra VELUX FONDEN er det nu gjort muligt at skrue op for indsatsen, så den kan udbredes til lang flere kommuner og endnu flere børn og unge kan få støtte. 

Anonym rådgivning sikrer, at de unge rækker ud

Et stort problem med psykisk sårbare børn og unge er, at de har svært ved at bede om hjælp i eksisterende fysiske kommunale rådgivninger. Anonymiteten og det lettilgængelige i en onlinerådgivning gør, at samtalen med den voksne bliver mindre forpligtende og mindre ‘farlig’ – og at det samtidig bliver nemmere at bygge bro til andre tilbud. En af vore kommunal rådgiver udtrykker det således:

“Den fysiske distance og anonymiteten er netop det, der muliggør en nærværende relation mellem den unge og rådgiveren på chatten, fordi man kan fortælle sin historie og berette om følelser uden at give sig til kende, og det kan dermed føles mere omkostningsfrit at turde spørge om hjælp.”

Vi glæder meget os til at udvikle samarbejdet gennem de kommende år i tæt samarbejde med vores kommunale samarbejdspartnere – til glæde og gavn for de mange sårbare unge i Danmark.

Hvis du ønsker at være samarbejdspartner i projektet kan du kontakte os på mobil 5050 2413 eller skrive på anni@cfdp.dk.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.