Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

Fagpersoner og voksne spiller en stor rolle, hvis unges deltagelse i digitale fællesskaber skal bidrage positivt til deres sociale udvikling. Det er konklusionen på Center for Digital Pædagogiks praksisnære bidrag til antologien "Digital dannelse og kultur", der udkom d. 4 februar, og som henvender sig studerende på pædagog- og læreruddannelserne samt andre fagpersoner.

Når man som ung (eller voksen) indgår i digitale miljøer og fællesskaber, så opstår der muligheder for at afprøve forskellige roller og måder at fremvise sig selv på. Vores erfaring peger på, at fællesskaberne både kan have en hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig påvirkning af adfærd, online såvel som offline. Hvis en ung for eksempel oplever tvivl om sin egen kønsidentitet eller seksualitet, kan et digitalt miljø være et tabunedbrydende frirum. Omvendt kan det være problematisk, hvis der for eksempel er tale om selvskadende adfærd hos den unge.

Læs mere om hvordan det digitale kan påvirke selvskadende adfærd her

Overvejende positive muligheder

På den måde kan de digitale fællesskaber være med til at forme en adfærd, som kan forankre identiteten på måder, der ikke altid er hensigtsmæssige for en sund udvikling. I vores bidrag til antologien bliver mulighederne dog præsenteret som overvejende positive, forudsat at de unge forstår det ansvar der følger med – både i forhold til hvilke signaler, de sender til andre, og hvordan deres data bliver behandlet og gemt. For at imødekomme og forstå det ansvar, er det vigtigt at vi som fagpersoner (og voksne) bidrager til en grundlæggende digital dannelse, og at vi samtidig er forpligtet til at tilbyde de unge trygge digitale fællesskaber, hvor de kan afprøve identiteter med støtte fra en professionel omsorgsperson. Det er også formålet med de digitale ungerådgivninger, som Center for Digital Pædagogik driver og med det samarbejde, vi har med de danske kommuner. Du kan læse om vores ungerådgivninger her.  Du kan læse om vores kommunesamarbejde her

BOG-BESKRIVELSE

Forlaget skriver: Dannelse og digital kultur giver en introduktion til de nyeste problemstillinger inden for digital kultur og digital dannelse samt et overblik over fænomenerne digital dannelse, læring og sociale samvær i den digitale verden. Tilstedeværelsen af digitale medier har åbnet op for diskussioner og refleksioner inden for mange fagområder. Derfor har bogens forfattere forskellige ståsteder med udgangspunkt i sociologi, psykologi, fysioterapi, pædagogik og medievidenskab. Bogens seks kapitler giver mulighed for at gå på opdagelse i følgende emner:

 

  • Hvordan kan begrebet dannelse forstås, og hvordan er det med til at danne et fundament for den digitale dannelse?
  • Demokratiet i den digitale verden, hvor tilstedeværelse giver mulighed for indflydelse.
Bogen kan bl.a. købes her

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Kontakt Signe

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.