Læs mere om Cyberhus og de mange muligheder for dialog med unge

Anonymitet og tilgængelighed giver adgang til flere unge

Alle kommuner i landet skal, ifølge servicelovens paragraf 11 stk.2, kunne tilbyde anonym rådgivning til enhver. I de fleste af landets kommuner forvaltes paragraffen ved at tilbyde ansigt til ansigt rådgivning. Den digitale rådgivning derimod er defineret ved at være ansigtsløs og derfor absolut anonym. En rådgivningsform, der ikke tilbydes mange steder endnu, og som kan have den effekt, at der rundt om på teenagerværelserne sidder mange unge, som ikke får hjælp. Det ved Johnny Szumlanski, der er ungerådgiver i Bispebjerg i Københavns Kommune. For han har set de unge vandrer frem og tilbage foran de store vinduer i gadeplan, hvor han til daglig arbejder. ”De går derude og tager mod til at komme herind. Og nogen gange bliver det ved det, og så kommer de ikke ind,” fortæller Johnny Szumlanski, om hvordan han af og til må kigge langt efter mange af de unge, som ikke har lyst til at besøge den fysiske rådgivning. ”Ungerådgivning skal være for alle og ikke kun for dem, der tør vise sig i døren. Nogle af de unge kan føle sig begrænset i deres anonymitet, når de skal møde fysisk op. Det kræver meget, og det bør jo være sådan, at alle de unge, der har brug for at henvende sig, gør det,” siger Johnny Szumlanski. Johnny Szumlanski har oplevet, hvordan den digitale rådgivning åbner op for den målgruppe af unge, som med stor sandsynlighed ellers var blevet væk. Og svaret på, hvorfor den digitale rådgivning er en succes, ligger lige for: ”Der er jo ikke lige så lang vej til tasterne, som til den fysiske rådgivning, og på den måde når vi nogle unge, som vi ellers ikke ville nå,” siger han og hentyder til, at både den fysiske og den mentale distance i sagens natur er forkortet – med et enkelt klik. kbh_billede

At være hvor de unge er

På cyberhus.dk eksisterer et stort ungeunivers, og her oplevede man en kæmpe tilstrømning af københavnske unge med 11.000 årlige besøg. ”De unge er i forvejen at finde på cyberhus, og det gør det nemt for dem, at vi er tilstede her,” forklarer Johnny Szumlanski om årsagen til, at Københavns Kommune har koblet sig med cyberhus.dk. At online ungerådgivning bør forankres lokalt – altså med en digital livline ude i kommunerne, forklarer han ved, at de unge har brug for at være i kontakt med nogen fra deres nærområder, der kender til, hvad der sker i området, og til eventuelle andre tilbud i kommunen, som kan hjælpe den unge. Københavns Kommune fik i forsøgsperioden en særskilt chatlinje til de københavnske unge mellem 13 -17 år, som var igennem på cyberhus.dk. Chatten holdt åbent i i alt 130 timer fordelt over et par dage om ugen. ”Det virkede,” fortæller Szumlanski og uddyber: ”I prøveperioden har vi haft kontakt til ca. 60 unge, det lyder måske ikke af meget, men det er det,” siger han og forklarer, at der i de sidste tre måneder af perioden skete en fordobling af henvendelser. Tallet skal nemlig ses i lyset af, at der i 2014 var 177 førstegangs henvendelser igennem den fysiske rådgivning på et helt år, med åbent hver dag, og som også inkluderer de henvendelser, som kom fra det opsøgende arbejde, ungerådgiverne også udfører i Bispebjerg. ”De 60 henvendelser er jeg ret sikker på, vi ikke havde fået, hvis vi ikke havde haft muligheden for at tilbyde den digitale, anonyme rådgivning,” siger Johnny Szumlanski. Læs mere om hvordan du bringer din kommunes ungeindsats online

Online rådgivning er på linje med de unge

At teenagere er følsomme individer, ved de fleste. Johnny Szumlanski tilføjer på den baggrund, at ungerådgiverne altid kan blive endnu bedre til at forstå de unge og til at udvikle metoderne, de unge bør mødes med: ”Teenagere er sårbare, de går op i, hvad andre synes om dem og er derfor også mere påpasselige med, at andre ikke finder ud af, hvad der også foregår omkring dem. Og så skal der altså virkelig meget til, før de tager hen til os,” siger han og understreger vigtigheden af at lade rådgivningen foregå i linje med de unge selv – i deres element. Her, i det digitale rum. På spørgsmålet om det overhovedet er muligt at skabe et nærvær til de unge gennem en skærm, svarer Johnny Szumlanski, at gennem det rigtige ordvalg og en åben tilgang, som er lyttende og løsningsorienteret, kan det sagtens lade sig gøre. Dog er det kontant afregning på en anden måde end i den fysiske rådgivning, da de unge lynhurtigt kan hoppe af chatten. ”Men det er ok, for så har den unge taget første skridt, og de ved, at de kan vende tilbage.” Johnny Szumlanski er derfor heller ikke i tvivl om, at online rådgivning er den rigtige vej at gå for kommunerne i fremtiden, som et supplerende tilbud til den fysiske rådgivning: ”Det er googlegenerationen, vi har med at gøre. De googler alt – også når de har det svært. Det er på nettet, de unge bevæger sig og derfor her, kontakten til de unge kan skabes,” konstaterer han og tilføjer, at han ser et stort potentiale i at udvikle de digitale rådgivninger i takt med andre oplevede behov, som f.eks. til pårørende og unge over 18 år. Artiklen er skrevet af Lousin Hartmann, Kommunikationsmedarbejder hos Center for Digital Pædagogik  ]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.