Af Sonya Spender, kommunikationsmedarbejder ved CfDP

2016 i tal

Statistikken er baseret på 170 samtaler. Med 70,6 % af alle henvendelser er det stadig pigerne, der dominerer chatten. Aldersmæssigt er det de 15-17-årige, der bruger chatten mest og som udgør 35,9 % af den samlede statistik. Samtaleemnerne spænder bredt: Flest henvendelser drejer sig om seksualitet og sex (18,8 %), men seksuelle overgreb fylder også meget (16,1 %). Dernæst kommer kærlighed, herunder forelskelse og kærestesorger (16,1 %) og familie/forældre (12,5 %). Ud over seksuelle overgreb har der også været en del samtaler om incest (8 %), vold (5,4 %), selvskade (7,1 %) og selvmordstanker (5,4%).

Chatten fungerer i tæt samspil med andre tilbud

København Kommunes chatrådgivning har i årets løb henvist 30,2% af de unge til forældre og anden voksen, 20,9% til lærere, 16,3% til læger og 14% til anden familie. Rådgiverne gør også flittigt brug af andre online tilbud, når de henviser, bl.a. henviste de 23,1% af de unge til Børnetelefonen (Børns Vilkår), 23,1% til de frivillige tilbud på Cyberhus.dk og 15,4% til Sexlinjen. Også Plexus, Ventilen og den lokale “døgnvagt” bliver brugt af og til. Johnny Szumlanski fortæller, at de typisk henviser de unge til andre steder i Københavns Kommune:
”Vi kan være meget mere konkrete, end dem der sidder og skal passe unge fra hele Danmark. Vi har meget større viden om, hvad der sker i byen, også hvis der er små projekter eller små grupper eller andre nye tiltag, som endnu ikke er blevet landskendte”
I København Kommune har der været tæt samarbejde med den sociale døgnvagt, hvilket giver en ekstra fordel. Døgnvagten er en service, der findes i alle kommuner, som tager sig af sociale akutsager for børn og unge, og i Københavns chatrådgivnings tilfælde har døgnvagten allerede assisteret med hjælp og råd til flere af de voldsomme akutte sager. ”Det er rigtig spændende at have nogle spillere med, der har en helt anden muskelstyrke i forhold til hjælpen, end det vi almindeligvis har. Så kan vi fx sige til den unge: Kom ned til mig på døgnvagten, eller tag en taxa herned, så betaler vi den. Eller skal vi hente dig? Hvis det er noget meget voldsomt fx”, uddyber Johnny Szumlanski.

Stigning i antallet af emner som vold, druk, voldtægt og overgreb

2016 har ikke budt på nogen mærkbar stigning i antal henvendelser, hvilket bl.a. kan skyldes at der ikke er gjort reklame for chatten i Københavns Kommune. De fleste unge kom ind på chatten gennem Cyberhus.dk. Der har dog været en stigning i antallet af mere voldsomme emner som vold, druk, voldtægter, incest og overgreb, hvilket kan tyde på, at de unge er blevet mere trygge ved København Kommunes lokale chat. Johnny Szumlanski uddyber:
”De (henvendelser, red.) plejer ikke at nå herned. Vi har nogle ind imellem, men ikke på samme måde, ikke så mange på et år. Først sker der som regel underretninger fra andre voksne, som får kendskab til det.”
Det øgede antal af samtaler om voldsomme emner skyldes bl.a. chattens anonymitet. Det er ikke fordi, der nødvendigvis er flere tilfælde af seksuelle overgreb, men derimod får chatrådgivningen kendskab til flere sager. På den måde medvirker chatrådgivningen til, at flere seksuelle overgreb bliver opdaget, og der er mulighed for at få dem stoppet hurtigere.

Anonymitet sparer tid og effektiviserer rådgivningen

Fra cyberhus.dk har vi et generelt billede af, at de unge gerne vil være så anonyme som overhovedet muligt. Flertallet ønsker hverken at oplyse, hvor de har bopæl, om de allerede er i kontakt med en professionel behandler, eller om de har benyttet chatten før. Det er noget, Johnny Szumlanski kan genkende fra København Kommunes chat. Han fortæller, at de unge på chatten tit spørger, om det nu er helt anonymt, og om chatrådgiverne virkelig ikke kan se dem:
”Anonymiteten spiller en vigtig rolle. Den gør, at de unge hurtigere åbner op, og ofte kan en problemstilling klares på fem-ti minutter”
Ifølge Johnny har det nogle gange taget 2-3 møder i den fysiske rådgivning, før en ung har “turdet” åbne op. ”Chat kan spare tid, fordi mange går lige til sagen, og så bruges der færre ressourcer eller mandetimer på den enkelte”, uddyber han. Man kommer på den måde hurtigere ind til sagens kerne, ligesom de unge også henvender sig langt hurtige. ”Mange af de unge, vi har talt med, har ikke fortalt det til andre voksne. Så vi er ofte den første kontakt, de tager”, siger Johnny Szumlanski. Læs flere refleksioner fra rådgivningen i København her.]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.