Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Mandag Morgen har i samarbejde med Aarhus Kommune udgivet et debatoplæg om fremtidens sundhed og omsorg i kommunerne. “Kærlig Kommune” åbner debatten om, hvordan kommunerne kan skubbe i retning af, at borgerne gør mere for sig selv, for hinanden og med hinanden. Det er en debat som alle borgere, medarbejdere, ledere og politikere bør deltage i. Og det er en debat som Center for Digital Pædagogik med fornøjelse deltager i.

10 års arbejde med hjertet
Vi har gennem snart 10 år arbejdet med hjertet. Da vi startede vores digitale online rådgivning Cyberhus.dk op, var det først og fremmest for at skabe frirum til børn og unge. Et rum hvor de unge blev mødt i øjenhøjde, med hjertet og med anerkendelse. Et rum, hvor vi i dag taler med mere end 8.000 børn og unge om året. Et rum, hvor vi fortæller dem, at de skal tro på sig selv, og at de har en værdi – både i sig selv og for andre.

Kan man samle teknik og kærlighed?
Dengang, for 10 år siden, blev vi ikke mødt helt uden mistro fra pædagogfaglige kredse. For det første gik vi online med et pædagogisk klubhus for børn og unge. Kan man det? For det andet var udgangspunktet i det pædagogiske arbejde at inddrage de unge selv i såvel arbejdet med at forme klubhuset, som i arbejdet med at rådgive hinanden. Ord som medborgerskab og velfærdsteknologi var ikke almindelige redskaber i den pædagogiske værktøjskasse. Så kan man det?

Lugter ”Kærlighed og frihed” af gammel hippie?
Ikke i vores virkelighed. Vi hilsner med stor nysgerrighed de nye kerneværdier i fremtidens kommune velkommen. Kerneværdier som tænker rehabilitering, velfærdsteknologi og medborgerskab ind i det pædagogiske arbejde.

Nye vinde blæser
Mandag Morgen puster med udgivelsen af “Kærlig Kommune” til debatten om, hvordan kommunen bedst kan give plads til, at borgerne gør mere for sig selv, for hinanden og med hinanden. Det er en svær opgave. Der skal gøres op med mange års velfærdspædagogik og vanetækning i den kommunale praksis. Heldigvis bliver det ikke kun ved intentionerne. Vi kan i vores daglige arbejde mærke de nye vinde blæse. Fra vores processer omkring brugerinddragelse i kommunerne oplever vi i dag et dybfølt ønske og stærk vilje fra det kommunale personale til at gå nye veje. Vi oplever også en åbenhed for, at lade forandringerne ske ske i tætte samarbejder med organisationer som os selv, der er bærere af frivillighed, socialøkonomiske tankesæt og en lang historie med tæt brugerkontakt. Vi bygger bro mellem det offentlige og civilsamfundet på nye måder, og medvirker dermed til at skubbe kommunerne tættere på borgerne.  Læs mere om f.eks. projekt ‘virtuel bostøtte‘ og viljen til udvikling i den kommunale bostøtte. Kærlighed er et stort ord, men at arbejde med hjertet er et godt udgangspunkt – dels i arbejdet med de borgere som har brug for hjælp – men bestemt også i samarbejdet på tværs af kommune og private organisationer. 

Rapporten ”Kærlighed og frihed” kan downloades på MandagMorgen

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.