Det handler om samarbejde

Når Center for Digital Pædagogik (CfDP) hjælper danske kommuner med at gå online med deres ungerådgivning, er der tale om reel samskabelse. Hvis vi skal udvikle noget innovativt og skabe noget, som skal bestå, så skal vi åbne op og udvikle noget vi ikke kunnet have lavet selv. Vi har på Cyberhus.dk rigtig godt fat i de unge online, og ude i kommunerne sidder der dygtige rådgivere i meget kompetente tilbud målrettet de samme unge. Når vi kombinerer de to tilbud, får vi en helt unik og ny form for ungerådgivning.
CfDP hjælper kommunerne med en hurtig implementering af online rådgivning til unge ved at give dem de nødvendige redskaber og klæde dem på til den nye rådgivningsform. Herefter kan kommunens ungerådgivere komme i direkte kontakt med deres unge og på den måde sikre en mere effektiv hjælp til de af kommunens unge, der har brug for det.
P4 Eftermiddag har talt med SSP-koordinator i Skanderborg, Kristian Kilt, om baggrunden for deres samarbejde med Cyberhus. Lyt med her:

Bidrager værdifuldt til den offentlige innovation

Ifølge en nyudgivet bog, Innovationsbarometeret, fra Center for Offentlig Innovation er både kvaliteten og effektiviteten højere, når private virksomheder har en finger med i spillet i udviklingen af nye offentlige tiltag. Ole Bech Lykkebo, forfatter til bogen og analysechef hos Center for Offentlig Innovation, forklarer i artiklen “Private virksomheder giver det offentlige succes”, at private virksomheder blandt andet bidrager til den offentlige innovation med andre erfaringer og kompetencer end dem, det offentlige selv har. Netop deling af erfaringer og kompetencer er en af de fordele, som Ane Justesen, SSP-konsulent i Odder Kommune, fremhæver ved samarbejdet med CfDP:

“Når du som mig arbejder som SSP-konsulent, så skal du vide utrolig meget om utrolig mange ting inden for ungdomskultur, og i dette tilfælde også en masse inden for det digitale univers. Men det kan være svært for mig at finde tid til at følge med i al den viden der findes. Her er det så, at CfDP ligger inde med en masse værdifuld viden, som det ville være vanvittigt ikke at koble sig på.”

Martin Bannow, SSP-koordinator i Halsnæs Kommune, oplever også, at der er flere fordele ved at samarbejde:

“Det er jo bare om at koble sig på vognen, og drage nytte af den erfaring og den viden der er i Cyberhus og i det netværk, der bliver bygget op sammen med de andre kommuner,” fortæller han.

Effekterne af samarbejderne er særdeles målbart

Effekten af samarbejdet mellem CfDP og kommunerne er desuden særdeles målbart. Sammen når vi ud til langt flere unge ved at arbejde digitalt med den åbne, anonyme rådgivning. Tallene herunder viser kommunernes antal online rådgivende samtaler på Cyberhus.dk:

Kommune Antal rådgivende samtaler
Aarhus 52    (23. feb. – 31. okt.)
Ringkøbing-Skjern 109  (11. feb. – 31. okt.)
København 120  (4. jan. – 31. okt.)

Der er en fantastisk styrke i at samarbejde. Der skabes en enorm god energi, fordi vi rent faktisk er ved at løfte ungerådgivningen i Danmark op på et helt nyt niveau. Men vi kan kun gøre det, fordi vi gør det sammen. På den måde drager kommunerne og CfDP nytte af hinanden og samarbejder for at skabe en endnu bedre ungdomsrådgivning i Danmark.
Hvorfor gå online med kommunens ungerådgivning?

Ønsker I at blive en del af samarbejdet?

Ønsker I i din kommune at blive blive en del af samarbejdet, være mere synlig for jeres lokale unge og udvikle ungdomsrådgivningen i Danmark, så kontakt os på mail: anni@cfdp.dk eller på telefon: 50 50 24 13.

Dette projekt er støttet af Velux-Fonden

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.