Vi har siden Cyberhus` fødsel i 2004, vores digitale rådgivende platform for børn og unge, haft vores frivillige brevkasserådgivere tilknyttet på ekstern basis. Det vil sige, at de har arbejdet hjemmefra og modtaget oplæring/sparring via mail og telefon, men nu er det slut. Fra januar 2013, skal alle nye frivillige rådgivere besvare spørgsmål fra de unge i vores lokaler her i Aarhus….Og hvorfor nu det?

Gennem årene har det primært været undertegnet der har haft ansvar for oplæring, sparring og kvalitetssikring af vores svar til de unge. Da vi i 2010 rundede 30 rådgivere i brevkasserne, begyndte udfordringerne at melde sig, i form af mindre tid til den nødvendige oplæring og sparring med den enkelte rådgiver. Tilgangen og behovet for rådgivere i brevkasserne er siden steget, i takt med at flere og flere unge bruger vores brevkasser. Da vi sidste år rundede 50 frivillige stod det klart, at den eksterne organiseringsmodel ikke længere kunne garantere det høje faglige niveau vi ønsker at tilbyde vores rådsøgende unge. Efter lidt betænkningstid er vi nu landet på en intern model.

Intern Model
Det første hold af nye brevkasserådgivere der skal arbejde efter den interne model, har netop svaret på deres første spørgsmål. Og lad os se lidt nærmere på, hvad de 5 primære elementer der udgør rammen for interne model er og hvordan det gerne skulle sikre kvaliteten fremadrettet:

1. Intromøde
3 gange om året inviterer vi nye interesserede brevkasserådgivere til intromøde. Her vil de få indblik i vores organisation og de andre arbejdsopgaver der også kendetegner Center for digital pædagogik, samt de personer der er tilknyttet centeret på professionel basis. En større del af intromødet går til at introducerer dem for det digitalpædagogiske arbejde i brevkasserne, gennem cases og indblik i metode og teori.

Formålet er, at sikre en højere grad af tilknytning til huset generelt, hvilket gerne skulle have betydning for det ansvar og den motivation vi ønsker den enkelte rådgiver udviser. Men også sikre, at den nye rådgiver er bevidst om de krav og den faglighed de siger ja til. Gennem dette, samt det efterfølgende punkt, ønsker vi at nedsætte antallet af rådgiver som enten fagligt eller personligt aldrig finder sig til rette i brevkasserne.

2. Prøvespørgsmål og individuel sparring
Efter intromødet skal den nye rådgiver starte med at læse vores håndbog og besvare 2 prøvespørgsmål. Herefter modtager de personlig sparring på deres svar, hvor teori, metode og erfaringer bliver mere konkret.

Det er denne sparring og kvalitetssikring der, i den eksterne model, var blevet sværere og sværere at sikre kvaliteten af. Ved at sidde fysisk sammen og have tiden til at gennemgå materialet, sikrer vi et stærkere fagligt fundament for det videre arbejde.

3. Tilknyttet flere brevkasser
Efter Intro og sparring, bliver den frivillige rådgiver tilknyttet mindst 2 brevkasser, ud fra interesser og kompetencer. Og her melder endnu en ny arbejdsform sig på banen, da de eksterne rådgivere kun er tilknyttet 1 brevkasse.

Formål er at sikre mere fleksibilitet, når der i perioder er travlt i forskellige brevkasser, men vi tror også det vil være motiverende for rådgiveren, som vil opleve større afveksling i typer af spørgsmål.

4. Arbejde i teams
Alle rådgivere indgår i teams af maks 7 som mødes min. 2 gange om måneden. Det er vores mål, at rådgiverne vil kunne sparre og inspirere hinanden i disse team. Derudover vil det sociale aspekt være en mulig gevinst og motivation for flere rådgivere.

5. Koordinator i rummet
Lig vores chatrådgivning, vil der altid være en koordinator i rummet. Vi mener, det er afgørende i forhold til at kvalitetssikre vores svar til den unge, men også for at kunne tage ansvar for de frivillige rådgivere som vælge at bruge deres tid på at besvare, ofte komplekse og svære, spørgsmål fra de unge der besøger Cyberhus.

Finpudsning og tilpasning
Vi er kun lige startet op og der vil blive foretaget justeringer det kommende år. Vi vil arbejde tæt sammen med vores rådgivere om dette, så vi sikre at vores nye model bliver både stærk og udbytteri, for vores frivillige rådgiver og dermed de unge der benytter sig af vores brevkasser.

Vi har stadig et stort antal eksterne rådgivere i brevkasserne og de vil få mulighed for at fortsætte deres arbejde så længe de ønsker. Det vil altså blive en glidende overgang og jeg forventer at vi i løbet af det næste år, vil have 80% af vores rådgivere siddende internt. Denne overgangsperiode passer os fint, så vi får mulighed for opbygge og finpudse modellen bedst muligt.

Det bliver et spændende år.

Skrevet af tidl. medarbejder Erroll Marshall

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.