Til alle jer der overvejer at inddrage frivillige i jeres arbejde; Gør det, men gør det med omtanke og se det som et udviklingspotentiale, mere end et delelement i en spareplan. Frivillige tilfører noget nyt og godt i de rette rammer, men kan i en for løs struktur, skade mere end gavne.

Et samfund i forandring

Der er et øget fokus på frivilligt arbejde rundt omkring i de danske kommuner, organisationer og institutioner. Antallet af frivillige stiger og det er noget vi også i CfDP’s online rådgivning for børn og unge Cyberhus, lægger mærke til. Men det øgede fokus og det store antal frivillige, har også sine udfordringer.

Frivillige bliver ofte set som et supplement inden for det socialpædagogiske område. De bliver beskrevet som værende toppen af lagkagen, eller flødeskummet der forsøder tilværelsen for de mennesker de har med at gøre. Disse vendinger er ofte brugt, men er måske ikke altid den entydige virkelighed. Frivillige er bestemt et supplement, og en gave for de mennesker de interagere med, men mere og mere er de også et reelt behov.

Vi hører konstant om besparelser, kriser og om et velfærdssamfund i forandring. Ofte bliver den frivillige indsats set som det, der skal få det danske velfærdssamfund til at overleve, og nogle taler endda om, at frivillige skal udføre flere opgaver eller helt overtage velfærdsydelserne fremadrettet.

Den tanke er interessant, men det er også en tanke man skal være bevidst om, åben for og kritisk på. For kan frivillige tage sig af det samme som ansatte, og hvad er det for et samfund vi skaber, hvor frivillige tager sig af alle de sociale aktiviteter, som især sårbare mennesker har et reelt behov for?

Hvorfor faguddannede ansatte?

Cyberhus er i daglig kontakt med børn og unge, der har det svært og som bruger vores anonyme rådgivning som både primær og sekundær hjælp, og dem har vi et stort ansvar over for. Vores støtte, hjælp og rådgivning skal være af en kvalitet, som vi kan stå inde for og er udviklende for den unge. For at sikre dette, benytter vi os af oplæringsplaner, evalueringsskemaer og samtaler i forhold til de frivillige og det kræver ressourcer.

I Cyberhus er vi 5 ansatte, svarende til 3 fuldsstillinger, til at tage os af de godt 100 frivillige vi har. Vi mener nemlig at der skal ansatte til for at skabe et rum, en kultur og ikke mindst sikre den faglige kvalitet. Når en frivillig bliver syg, stopper eller har brug for ekstra støtte, skal vi være der. Man kan forvente meget af frivillige, det er vores erfaring i Cyberhus, men det har bestemt sine begrænsninger i form af manglende kontinuitet, udskiftning, faglige udfordringer mm. Derudover har en 2 års psykologistuderende, ikke samme forudsætning for at vide og kunne, som en ansat med 10 års erfaring for online rådgivning.

Ja tak til frivillige

Frivillige tilfører organisationer, institutioner, og virksomheder meget, med deres ofte kreative, iderige, og nysgerrige tilgang. Vi ville ikke have den samme kvalitet i Cyberhus, uden alle de undrende og nysgerrige spørgsmål, vi ofte får fra vores frivillige. De er med til at udfordre og udvikle vores rådgivning i en vigtig retning.

Der er altså et behov for både frivillige, og ansatte. De frivilliges lyst og engagement til at bidrage uden økonomisk gevinst er afgørende, især for de børn og unge vi rådgiver. I Cyberhus møder de voksne, der ikke får penge for at snakke med dem. De gør det fordi de har lyst og det er en vigtig forskel. De ansatte har til gengæld ansvar for at viden, erfaring og kontinuitet, kommer de unge til gode. Så længe dette samarbejde kan fortsætte og ansatte  ikke bliver erstattet, som del af en politisk besparelse, er vi på vej det helt rigtige sted hen.

Skrevet af tidl. medarbejder Marianne Jessen

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.