Fra datingsites til sociale følgeskaber eller se nærmere på disse skitser af matchforløbet, set fra hhv. den frivilliges og borgerens perspektiv: Den frivilliges vej til match - jonas sindal Bostøttebrugernes vej til match - jonas sindal  

Det første skridt er afgørende

Som nævnt i et tidligere indlæg om projektet, er formålet med den digitale matchportal at overflødiggøre nok mellemled i matchprocessen til at sikre, at sindslidende oplever matchportalen som et trygt og velfungerende værktøj til bedre selv at kunne tage styring over sit eget liv. Den digitale platform på Følgeven.dk kommer i det større perspektiv til blot at udgøre det første forsigtige skridt henimod et reelt følgeskab. Dette første skridt fører herefter til et halvt års følgeskab, som fungerer udenfor platformen. Ligesom på så mange andre områder, er det det første skridt, der er det sværeste at tage. Det er hér valget om forandring foretages, det er hér man vover. Derfor er den digitale platforms rolle helt afgørende på trods af dens afgrænsede funktion.

Slumrende bekendtskaber

I næste uge kører vi en større brugerworkshop, som vil medvirke til yderligere at kvalificere nogle af de processer, som vi efterhånden har udviklet til sitet. På platformen vil man eksempelvis kunne bladre gennem potentielle følgevenner, og selvom denne funktion har et vist præg af “kødkatalog” over sig, kommer sitet ikke til at bære præg af social netværk, som vi kender det fra f.eks. facebook. Det er bl.a. systemets håndtering af følgeskabs-anmodninger, som vi glæder os til at afprøve ved workshoppen. Den vigtigste forskel fra de sociale netværk ligger naturligvis i, at når følgeskabet først er etableret, vil kontakten foregå på god gammeldags “away from keyboard”-manér. Men udover denne afgørende forskel, er der variationer i den måde vi håndterer anmodninger, som kan konflikte med procedurerne i de sociale medier, som de fleste mennesker i dag betragter som helt naturlige. Facebook er kendt for at give folk mulighed for at knytte slumrende bekendtskaber. dvs. man kan knytte bånd til mennesker i mere uforpligtende forstand end tidligere. Disse bekendtskaber kaldes populært for slumrende, idet man kan genoplive et gammelt bekendtskab, hvis der pludselig opstår fælles referenceramme – man læser på facebook at en gammel bekendt er flyttet til samme by som én selv, og pludselig kan venskabet blomstre påny.

Forpligtende anmodninger

I projekt Følgeven knyttes der også bånd, men i en langt mere håndgribelig og forpligtende forstand. Dette har betydning for den teknik, der styrer følgeskabs-anmodninger mellem brugerne. Med det forpligtende commitment følger nemlig også en forpligtelse til at svare tydeligt på andres anmodninger. Både netværk som facebook, og eksempelvis linkedin, tillader adspurgte brugere at ignorere anmodninger fra andre. En ignoreret anmodning er en konfliktløs afvisning, som er behagelig for begge parter, men den fungerer bedst i systemer, hvor brugernes commitment til hinanden er forholdvist begrænset. Man kan sige, at jo mere forpligtende en relation der lægges op til, jo større et vovestykke udsætter man sig for, når man anmoder andre om følgeskab / venskab, og jo større vil forventningen til et svar blive. Derfor bliver det på Følgeven.dk som udgangspunkt obligatorisk at svare ja eller nej til alle anmodninger. Vi forestiller os, at et “ja”, sender en direkte meddelelse til den adspørgende, mens et “nej” vil notificere projektkoordinatoren, som får til opgave at viderebringe afvisningen. Dette og meget mere vil vi undersøge ved næste uges workshop.  

Kort om projektet

Målgruppe: Sindslidende og frivillige fra Aarhus Kommune, der skal matches. Projektets formål: At få frivillige til at fungere som ledsagere for sindslidende til deres fritidsaktiviteter. Dette vil udvide det sociale netværk, hvilket betragtes som en central del af borgerens recovery. Redskaber: Online portal, der skal fungere som match-maker for de frivillige og de borgere, der skulle have brug for en ledsager.
  frivilligefoelgevenner]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.