-refleksioner over feltstudier i Cyberhus, skrevet af Camilla Rode Jensen.

Online, anonym og uforpligtende rådgivning kan motivere børn og unge til handling in real life.

På baggrund af et feltstudie i Cyberhus har jeg skrevet et speciale, der blandt andet peger på, at de trygge rammer i online rådgivning med fordel kan bruges til at motivere børn og unge til at opsøge hjælp in real life. Et digitalt møde der er anonymt, uforpligtende og konsekvensløst udgør netop de trygge rammer der gør, at børn og unge tør betro sig til en voksen. Derfor kan rådgivere motivere børn og unge til at handle in real life ved hjælp af online rådgivning. Jeg giver her nogle bud på hvordan.

Motivation
Det er som udgangspunkt væsentligt, at vi som rådgivere er bevidste om, at vi ikke kan fortælle andre, hvad de skal gøre. De gør alligevel det, de selv har lyst til. Det er derfor essentielt, at online rådgivning motiverer.

Når børn og unge henvender sig med problemfyldte fortællinger om eksempelvis selvskadende adfærd, nytter det ikke, at vores råd til dem er ‘lad være’. Vi må i stedet spørge ind til deres motivation for at gøre skade på sig selv, som ofte er at få afløb for et kaotisk følelsesliv og tale med dem om, hvilke andre muligheder, der er for at få det bedre indeni.

Børn og unge er også eksperter i eget liv
Når vi gør det, er det vigtigt, at vi ikke påtager os en bedrevidende ekspertrolle, men ser børn og unge som eksperter i deres eget liv og forholder os reflekterende og som vidne til det, de fortæller.

Vi skal lytte, stille spørgsmål og præsentere vores ideer som muligheder, børnene og de unge kan gøre brug af, hvis de har lyst. Vi må forsøge at invitere børn og unge til at reflektere over deres problemer, ressourcer og handlemuligheder, så vi kan være med til at skabe selverkendelses hos den enkelte unge. På den måde kan vi hjælpe børn og unge til at føle og tage ansvar for deres eget liv – en følelse der er helt afgørende for, at de føler sig motiverede til at handle.

Peger på skærm

‘jeg følte en dejlig fornemmelse i min krop, pga at

der var nogen som ville lytte til mig,

for jeg har aldrig ku snakke med mine forældre’

Citat pige 15 år, udtalt i forbindelse med feltstudie

 

Tålmodighed
Tålmodighed er en dyd – også i online rådgivning. Som rådgiver kan det være fristende at fortælle børn og unge, hvad de skal gøre for at få det bedre. Men det er vigtigt, at vi, i stedet for at komme med løsningsforslag, møder børn og unge der hvor de er i deres refleksioner og skaber en refleksionsproces sammen med dem.

Vi når ikke nødvendigvis fra ‘Hej’ til handling i en enkelt chat. Det kan tage mange samtaler for børn og unge at sætte ord på og erkende følelser og problemer og blive motiveret til at undersøge og opsøge handlemuligheder. Det er derfor vigtigt, at vi giver børn og unge den tid, de har brug for. For det er vores ansvar at have dem med i hele refleksionsprocessen.

Det første skridt på vejen mod forandringer
Medierne og anonymiteten i online rådgivning skaber tilsammen en flygtig, uforpligtende og konsekvensløs interaktion. Der er ikke tale om terapeutiske forløb, der er ikke en personlig forbindelse mellem den enkelte rådgiver og den enkelte unge, og der er ikke mulighed for intervention. Det er i sin enkelthed anonym, online rådgivning.

Det til trods kan online rådgivning godt blive en erkendelsesproces, der motiverer børn og unge til at opsøge yderligere hjælp in real life. En proces, der skabes gennem en eller flere chatsamtaler, hvor skiftende rådgivere møder den enkelte unge, der hvor hun er i sin selverkendelsesproces.

På den måde kan vi hjælpe børn og unge med at skabe nye fortællinger om sig selv, fortællinger om at de kan og vil skabe forandringer i deres liv, og at de tør betro sig til nogen, de kender, eller opsøge professionel hjælp.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.