Frivillige Følgevenner”, vil sindslidende i regi af Aarhus Kommunes Center for Bostøtte kunne finde og opsøge frivillige borgere, som ønsker at fungere som ledsagere til fritidsaktiviteter. Der findes lignende ordninger andre steder i socialpsykiatrien og i det frivillige foreningsliv, men ofte kun i fysisk/analog form, hvor frivilligforeninger eller kommunalt personale fungerer som de egentlige “gifteknive”.

Dating-Danmark har udøvet selvhjulpenhed i mange år

Følgeskabskonceptet finder sin kerneværdi i, at det virker motiverende for foreningsdeltagelsen. Foreningslivet kan være en afgørende faktor i udvidelsen og styrkelsen af de sindslidendes sociale netværk, hvilket betragtes som en helt central del af den sindslidende borgers “kommen sig”. Til forskel fra andre følgeskabskoncepter står vi nu overfor at udvikle en matchplatform, der er internetbaseret – ikke helt ulig de datingsites, som mange danskere kender fra deres kærlighedsliv. Og der er flere gode grunde til at tænke digitale spor ind i sådan en ordning. De digitale datingservices har for længst indset, at de fleste mennesker ønsker at klare sig på egen hånd, hvorfor vi i dag kan finde datinghjemmesider til alle typer af mennesker. Samme grundlæggende behov findes også i socialpsykiatrien, hvor man taler om selvhjulpenhed eller hjælp til selvhjælp. Begreber, som i socialfaglige kredse vækker associationer til forhøjet livskvalitet.

Det skal ikke “bare” være digitalt

Der er gode grunde til, at matchning traditionelt har været et anliggende for socialfagligt personale, da det er en enormt kompleks opgave at forudse og etablere god kemi mellem to individer. Mange vil eksempelvis kunne genkende fra dating-verdenen, at der skal mange “dates” til, før man finder en partner, som rammer plet. Dette accepterer de fleste som en del af præmissen for at finde kærligheden på egen hånd, men det er ikke en præmis man vil kunne leve med i den kommunale bostøtte. Selvom vi gerne vil støtte op om selvhjulpenheden, er der ikke råd til samme “fejlprocent”, da det samtidig er projektets opgave at sikre trygge rammer for de udsatte borgere. Derfor vil den nye matchportal ikke kunne fungere alene som digitalt redskab. Personalerne hos vores projektpartnere i såvel SIND, som Center for Bostøtte og Frivilligcenter Aarhus vil skulle tænkes grundigt ind i matchprocessen, hvilket vil indvirke på den designmæssige udformning af portalen. Tanken er, at matchportalen vil kunne overflødiggøre mellemled. Ikke alle, men nok til at sikre, at den sindslidende oplever matchportalen som et trygt og velfungerende værktøj til bedre at kunne tage styring over sit eget liv.   Projektet er et samarbejde mellem CfDP, SIND, Frivilligcenter Aarhus, ANTV og Center for Bostøtte i Aarhus Kommune under bevilling fra Socialstyrelsen. Portalen forventes lanceret i juni 2014, og CfDP vil løbende berette fra designprocessen her på cfdp.dk. For mere om projektet, kontakt Jonas Sindal Birk på jonassindal@cfdp.dk eller telefon 86370400.]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.