Ny evaluering understøtter, at digitale platforme er et godt sted at møde de unge, også i forhold til sundhed. Konsulentvirksomheden Ineva har på vegne af København Kommune Sundhed evalueret KRAM-aktiviteterne på cyberhus.dk. Aktiviteterne er en del af det toårige projekt ’Rådgivning og dialog med unge om sundhed (digitale medier)’. Projektet er et af flere i planen ’Øget sundhed for børn’ og er tilkoblet nogle af København Kommunes strategier, eksempelvis Røgfrit København 2025 og kommunens IT-strategi, der beskriver, at borgeren skal tilbydes digitale løsninger med adgang til information, vejledning og rådgivning.

Nye metoder til forebyggelse og sundhedsfremme afprøves

Samarbejdet mellem København Kommune og Center for Digital Pædagogik, der driver cyberhus.dk, skal ses som en udviklingsindsats, hvor nye metoder til forebyggelse og sundhedsfremme afprøves i en københavnsk sammenhæng. Via cyberhus.dk ønsker København Kommune at komme i dialog med børn og unge på en stabil digital platform med mange besøgende. Målsætningen er, at København Kommune igennem den virtuelle indsats på cyberhus.dk kan give de unge information, vejledning og rådgivning.

Forebyggelse og udskydelse af debut for alkohol, tobak og hash hos børn og unge

Målsætningen med den samlede digitale indsats i projektet beskrives i en intern udmøntningsplan som:

• at udvikle digitale metoder til at forebygge og udskyde debut for alkohol, tobak og hash hos børn og unge samt støtte unge i at drikke mindre alkohol og stoppe med at ryge tobak og hash.

Det er centralt at bemærke, at denne målsætning dækker hele den digitale indsats og altså ikke kun arbejdet i Cyberhus. Derudover er det værd at bemærke, at noget centralt i den metode, der arbejdes med i Cyberhus, er, at man anonymt er i dialog med de unge både igennem brevkasser, debatter og chats. Metoden i Cyberhus handler om dialogen, og dermed er der ikke registrering af, hvorvidt nogen eksempelvis holder op med at ryge og i så fald hvor mange. Arbejdet initieres ud fra en grundlæggende antagelse om, at det digitale medie er velegnet til at komme i dialog med de unge på deres egne præmisser og give dem viden og indsigt, som kan kvalificere de beslutninger de tager, og give dem hjælp med det, der er vanskeligt.

Samarbejdet mellem København Kommune og Cyberhus

Samarbejdet mellem København Kommune og Center for Digital Pædagogik har udmøntet sig i seks initiativer på cyberhus.dk. Disse er:

• KRAM-chatten – hvor børn og unge kan chatte om kost, rygning, alkohol og motion. En voksen rådgiver moniterer debatten og deltager med spørgsmål og vejledning.

 • KRAM-brevkassen – hvor tre medarbejdere hos Folkesundhed København svarer på spørgsmål.

 • KRAM-debatten – hvor brugerne kan spørge om eller give råd om kost, rygning, alkohol, motion og lignende sundhedsemner.

 • Temasider – hvor rådgivere sammen med eksterne eksperter har skrevet en række råd og anbefalinger, en slags FAQ. Ung i København – en oversigt over byens rådgivningscentre og hjælpegrupper.

 • En Facebook-kampagne – der har til hensigt at få unge til at poste kropshemmeligheder og læse livsfortællinger på cyberhus.dk.

 • Sundhedsblogger. To unge blogs om sundhed som en del af indsatsen om sundhed på cyberhus.dk

digitalbrevkasse

Cyberhus.dk har godt fat i de københavnske unge

Ser man ud over de konkrete tiltag, der er igangsat med afsæt i samarbejdet mellem København Kommune og Cyberhus, tyder det på, at cyberhus.dk har godt fat i de københavnske unge. Evalueringen viser, at det er lykkedes at skabe dialog om sundhed med de unge og de unge vurderes til at opleve tilbuddet som relevant og brugbart. På den anden side viser tallene, at der er noget tilbage at ønske sig i forhold til antallet af de københavnske unge, der bruger tilbuddet.

Den grundlæggende vurdering af dette er, at initiativet er rigtigt tænkt, men at der potentielt skal gøres et endnu større kommunikationsarbejde for at tiltrække de københavnske unge. Evalueringen viser, at den digitale platform er et godt sted at møde de unge, også i forhold til sundhed.

Læs hele evalueringen her – evalueringen er udarbejdet af konsulentvirksomheden Ineva.

Læs også Ny rapport – 70% af de unge vil benytte interaktive rådgivningstilbud

Læs også Sundhedsrådgivning og dialog i det digitale rum

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.