Det er nu niende år i træk, vi gør status over de forskellige aktiviteter i Center for Digital Pædagogiks online rådgivningstilbud, Cyberhus, og selvom der er nogle steder hvor aktiviteten er faldet, kan vi endnu engang kigge tilbage på et fantastisk år. 

Ung-til-Ung vokser igen igen

I Debatter, Livsfortællinger, GruppeChats og Ungeblogs, som tilsammen udgør vores ‘ung-til-ung’ rådgivning, har vi oplevet en samlet stigning på ca. 11 procent i forhold til 2012. Det svarer til 595 flere interaktioner mellem de unge i forhold til året før. I 2012 oplevede vi en stigning i Ung-til-Ung på hele 44 procent i forhold til 2011. Et aktivitetsniveau vi havde håbet at kunne fastholde, men vi havde ikke forventet at vi nok engang skulle opleve forøget aktivitet. Derfor er vi også ekstra glade for at stigningen er fortsat i 2013.

Den fortsatte stigning bekræfter os nok engang i den beslutning vi for mange år siden traf omkring den pædagogiske ramme for Cyberhus; Vi skal være meget mere end “blot” en rådgivning. Cyberhus skal være den virtuelle pendant til det fysiske klubhus, hvor den unge kan dele erfaringer, søge støtte, være kreativ eller bare hænge ud med jævnaldrende. Vi kan i dag aflæse på vores statistikker, at de unge anerkender den prioritering.

På den anden side har vi i 2013 oplevet, hvordan 1-1 Chatten og Brevkasserne, som tilsammen udgør vores ‘ung-til-voksen’ rådgivning, har vist et fald på ca. 20% i antallet af rådgivningssessioner i forhold til 2012. Dette kan ved første øjekast virke som et stort fald,  men den enkle forklaring kan findes i Cyberhus’ overgang til ny platform i begyndelsen af 2013, hvilken vi efterhånden er kommet på plads i her til vinter. Herunder giver vi nogle af de væsentligste indsigter omkring overgangen til det nye site.

Clipboard01

Lidt perspektivering

Først og fremmest skal vi selvfølgelig se det faldende antal aktiviteter i lyset af de seneste års konstante stigning. Med en konstant aktivitetsstigning på 10-20% hvert år de seneste 5 år er det kun naturligt, at vi før eller siden ville opleve enten stagnerende eller faldende tal.

Størstedelen af forklaringen skal dog findes i overgangen til Cyberhus 3.0, som gik i luften i april 2013. Desværre har den nye platform budt på tekniske børnesygdomme, som har præget de samlede årsstatistikker.

Der var nogle tekniske udfordringer i forhold til den måde søgemaskiner finder Cyberhus. Mere end 80% af den samlede mængde besøgende på Cyberhus kommer direkte fra søgemaskiner, og derfor er der ingen tvivl om at netop samspillet mellem især google og Cyberhus er altafgørende for antallet af rådgivende sessioner.

Dernæst har vi på vores nye site lavet nogle ændringer i vores menuer. Mest markant er ændringerne i brevkasserne, hvor vi har gjort det “lidt sværere” at stille et spørgsmål. Det kan lyde lidt selvmodsigende i en brevkasse, men der er selvfølgelig “mening med galskaben”.

Vi har i brevkasserne de seneste år oplevet rigtig mange unge, der stiller nærmest identiske spørgsmål. Tidligere kunne man vælge at stille et spørgsmål direkte fra brevkassens forside, hvor de 12 forskellige brevkasser bliver præsenteret. Det har vi nu ændret således at de unge skal helt ind i den enkelte brevkasse, før vi giver dem mulighed for at stille et spørgsmål. I den enkelte brevkasse møder de nemlig alle de tidligere svar der er givet. Måske kan de så finde det svar de søger blandt de tidligere svar der er givet. Det var i hvert fald vores håb da vi lavede ændringen, og måske er det også det vi oplever effekten af i 2013.

I forhold til vores chatrådgivning har vi også ændret lidt på strukturen. Vi har valgt at skrue markant op for vores gruppechat-aktiviteter. Ud over vores normale gruppechat har vi i samarbejde med Københavns åbnet yderligere en gruppechat med fokus på sundhed (“KRAM-chatten”). Antallet af besøgende i vores gruppechats er således også steget fra 299 i 2012 til 923 i 2013. De to gruppechats har begge åbent i samme tidsrum som vores 1-1 chat. Det er ikke usandsynligt at vores gruppechats har “stjålet” nogle unge fra 1-1 chatten.

Sidst men ikke mindst er vi selvfølgelig også opmærksomme på at der utvivlsomt har været en periode hvor de unge har skullet “vende sig” til både det nye design og de nye strukturer som Cyberhus 3.0 har budt på. Noget tyder i hvert fald på, at de unge igen i stigende grad er begyndt at finde frem til vores Ung-til-Voksen tilbud.

Vi mærker atter stigende aktivitet

I efteråret 2013 har vi bl.a. arbejdet på yderligere at forbedre brugeroplevelsen på mobil, og siden midt november har vi oplevet en voldsom stigning i henvendelser til både 1-1 chat og brevkasser. Eksempelvis er antallet af brevkassespørgsmål steget så markant, at vi i øjeblikket modtager 10-15 spørgsmål om dagen.

2013 viste sig at være et år med lidt flere tekniske benspænd end vi har været vandt til, men også endnu et år med masser af fantastiske unge, nærværende snakke og gode oplevelser. 
Vi glæder os til et 2014, med alt hvad det bringer.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Niels-Christian Bilenberg

Seniorkonsulent med speciale i digitalpædagogisk ungerådgivning Kontakt Niels-Christian

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.