Insafe indsamler data om hvilke slags henvendelser de modtager, og denne data analyseres hver 3. måned med henblik på at blive klogere på nye trends og fremskydende problemstillinger. Strukturen og opbygningen af Insafe netværkets mange helplines varierer en del, hvor nogle helplines rækker bredt ud og håndterer en lang række emner, og andre henvender sig til en mere specifik målgruppe såsom fx fagpersoner. Ikke desto mindre, så bekræfter den seneste data, som dækker perioden april – juni 2016, at teenagere er de største brugere af helpline-ydelser; næsten ¾ af netværkets helplines identificerer at unge mellem 12-18 udgør den største gruppe af deres brugere. Dette stemmer overens med en tendens, som videncentrene også har lagt mærke til; denne aldersgruppe møder de største udfordringer online.

helplines1-png
I forhold til hvordan folk kontakter helplines, er telefonen stadig den mest benyttede kontaktform, omend dette er faldet en smule de sidste 18 måneder, hvorimod antallet af folk, som benytter chat som kontaktform, og i mindre grad e-mail, er steget en smule. Dette anerkender det voksende antal af helplines som introducerer denne form for kontakt for at imødekomme efterspørgslen, især fra teenagere, som foretrækker alternative kontaktformer der går i tråd med hvordan de ellers interagerer med indhold og ydelser online.
helplines2-png
I forhold til de problematikker, som hjælpelinjerne møder, så ligner de emnerne fra tidligere rapporteringsperioder, hvor fx cybermobning, kærlighed og seksualitet online ligger øverst på listen. Privatliv – eller snarere, privatlivsmisbrug – er steget en smule via rapporteringerne de seneste 3 måneder, og flere helplines tilkendegav at de ydede support til brugere i forhold til kontrol af privatindstillinger. I denne forbindelse, så udvikler videncentre løbende informationsmateriale omkring hvordan man tager kontrol over sit privatliv på specifikke sider og platforme – Better Internet for Kids (BIK) guide to online services tilbyder gode råd vedrørende mange af de største apps og ydelser, ofte på flere sprog. Få mere information om Insafe helpline netværket, deriblandt kontaktinformation til de forskellige lande, på helplines.betterinternetforkids.eu.
Digital Agenda For Europe
]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.