EU-Kommissionens Safer Internet Programme satte i løbet af 2010 sat en lang række aktører inden for it- og teleindustrien stævne i forsøget på at forbedre sikkerheden omkring børn og unges brug af mobiltelefoner, herunder mobiltelefonens rolle som port til internettet og sociale medier.
En omfattende proces, hvori Center for Digital Pædagogik, i skikkelse af Cyberhus, er blevet hørt, i kraft af vores rolle som national helpline i det europæiske Insafe-netværk og vores 6 års erfaring med brug af de nye medier i det socialpædagogiske arbejde med børn og unge.
Vi afleverede i slutningen af november 2010 et oplæg til EU-Kommissionen i kølvandet på den tredje “Multistakeholder Workshop on Child Safety and Mobile Phones”.
Med vores “opkald” til EU-Kommissionen sætter vi fokus på det behov, der er for at ændre den normale måde, der tænkes i vedrørende kampagner og ansvar, og prøvet at tegne billedet af et bredere fokus, for at sikre at også de socialt udsatte kan profitere af dette. Denne gruppe som har mest brug for hjælp til at ændre sociale og online relaterede mønstre.

Succes med at inddrage de unge
Vi er overbeviste om, at børn og unge skal mødes gennem dialog og inddragelse, og i Danmark har vi tradition for at involvere unge i en konstruktiv dialog, også når det drejer sig om at øge bevidstheden om netetik og ansvarlig brug af mobiltelefonen og nettet. Skal man overhovedet tale om en succesfuld strategi for positiv og ansvarlig brug af mobiltelefonen, er det afgørende, at vi både husker at inddrage de ressourcestærke og de udsatte unge.
For at nå helt ud til begge målgrupper er det nødvendigt, at it- og teleindustrien arbejder tættere sammen med de videnscentre, organisationer og fagfolk, der har viden om, daglig indsigt i og hands on erfaringen med de unges brug og misbrug af mobilen og online teknologier.

Positiv og ansvarlig brug af de nye medier
I vores indspil til EU-Kommissionen hviler vi på de erfaringer, vi har opbygget gennem vores seks års levetid som online rådgivningscenter og mødested for børn og unge på nettet.
Det er blandt andet oplagt at tage udgangspunkt i vores aktuelle projekt, Mobiler Mod Mobning, hvor Cyberhus – Center for Digital Pædagogik sammen med Lommefilm involverer skoleelever fra 6.-10. klasse og sætter dem til at instruere små mobilfilm mod digital mobning.
Udover at øge bevidstheden om go’ mobilstil eleverne imellem, er projektet med til at fortælle underviserne om de positive, kreative og undervisningsmæssige potentialer i de digitale medier – og forhåbentlig hjælpe og motivere underviserne til i højere grad at inddrage digitale medier i den daglige undervisning.
Online-verdenen er lige så reel og væsentlig som offline-verdenen, og voksne og fagpersoner er nødt til at vise de unge, at vi tager online-universet alvorligt og at vi er parate til at blive en del af online-universet, hvis det skaber grobund for konstruktive og inspirerende møder med de unge.

Naturligt og positivt at vi bliver hørt
Det er positivt, at EU-Kommissionen har inviteret en helpline med i samarbejdet, og det er oplagt at se mod Danmark, idet vores børn og unge er Europas flittigste brugere af internettet og mobilen. I Cyberhus har vi seks års erfaring med at integrere de nye medier i det socialpædagogiske arbejde med børn og unge. Så på sin vis er det naturligt, at vi er kommet med i det store samarbejde, og det er positivt, at EU-Kommissionen vil lytte til vores erfaringer.
Vi håber, at teleindustrien er med på at tage sin del af ansvaret for at forbedre sikkerheden omkring børn og unges brug af mobiltelefoner, og vi deltager gerne i udviklingen af informationsmaterialer, kampagner og projekter i samarbejde med mobil-industrien, hvis det kan være med til at hjælpe børn og unge, og vi vil fortsat arbejde på at dele ud af vores viden om og
erfaringer med marginaliserede børn og unge og hvordan man kan møde dem online.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.