CuraChat – jeres professionelle partner, når I vil rådgive online
CuraChat er udviklet af Center for Digital Pædagogik. Siden 2004 har vi arbejdet for at gøre det lettere for udsatte børn og unge at få anonym rådgivning via nettet. Det startede med online klubhuset cyberhus.dk, hvor de unge kan stille spørgsmål via chat, forum og brevkasser til trænede rådgivere. I årenes løb har vi udviklet og forfinet vores online rådgivning til mange andre målgrupper. Vi har hjulpet mange andre organisationer i gang med digital rådgivning, f.eks. TUBA Danmark, Netstof.dk og Kræftens Bekæmpelse. Du kan blive den næste, vi skal hjælpe.

Supplement til den fysiske rådgivning
Der er mange måder, hvorpå den digitale rådgivning supplerer og beriger de fysiske rådgivningstilbud, men den mest afgørende faktor, når det kommer til udsatte borgere, er muligheden for at opsøge og opleve det, vi kalder ‘nærvær på afstand’. Vi har erfaring med, at udsatte borgere oplever det som væsentligt mindre intimiderende at tage kontakt til en rådgiver på afstand af en skærm, end gennem en telefon, selvom begge dele kan gøres anonymt. I de fleste kommunale rådgivninger betragter man tilbuddet om ansigt-til-ansigt rådgivning som et anonymt tilbud, men anonymitetsgraden er så lav, at dette tilbud kan opleves helt uoverskueligt for mange udsatte borgere.

CuraChat2

Ta’ del i et fagligt netværk
CuraChat er ikke blot et produkt, men i høj grad et dynamisk værktøj skabt i tæt samarbejde med brugerne, og det personale, som rådgiver og vejler brugerne. Det er et værktøj som hele tiden skal udvikles og tilpasses det sociale arbejde. Derfor bliver du medskaber af CuraChat. Vi afholder løbende workshops for alle partnere. Her deler vi viden og erfaring, som kan sikre både en teknisk og personfaglig udvikling.

Vil du vide mere?
Læs denne flyer om CuraChat og find meget mere information på curachat.dk.
Kontaktperson Anni Marquard på 86 370 400 eller 50 50 24 13.

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.