Gennem de seneste år har vi i Center for Digital Pædagogik oplevet en stigende interesse for vores viden og metoder. Derfor konsoliderer og styrker vi nu centrets indsats for børn og unges digitale trivsel med en ansættelse af en ny, erfaren direktør.

Børn og unges digitale liv har aldrig fyldt mere i den offentlige debat, i danske familier og i fagpersoners daglige arbejde. Det kan vi mærke i CfDP, hvor vi de sidste år har udvidet vores projektportefølje og kompetencer markant. Centrets ansatte løber stærkt for at gøre en forskel i børn og unges liv. Derfor er der nu brug for, at arbejdet bliver fokuseret og professionaliseret yderligere.

Det sker med ansættelse af Marie-Elisabeth Hansen, der er ansat som direktør i CfDP fra d. 1. december 2020. CfDP’s grundlægger og iniativtager Anni Marquard bliver i stedet administrerende direktør.

Marie-Elisabeth har over 20 års ledererfaring fra blandt andet IT-branchen og den kommunale verden, og får ansvar for den daglige drift og udvikling af CfDP samt det overordnede ansvar for fremdriften i centrets mange projekter.

“Jeg glæder mig til det vigtige arbejde med at støtte de unge i deres digitale liv. Min erfaring er, at vi voksne, hvad enten vi er fagpersoner eller forældre ,ser de unges digitale liv som afkoblet den “virkelige” verden. Men for de unge er deres digitale liv den virkelige verden. En verden, der er gigantisk, og hvis rækkevidde vi (voksne) knapt forstår. Derfor er der mere end nogensinde behov for en organisation som CfDP, der fungerer som guider og oversættere for både unge og fagpersoner.”

Marie-Elisabeth har siddet i CfDP’s bestyrelse i et par år, og det er administrerende direktør Anni Marquard, der, ud fra et ønske om at styrke CfDP, har taget initiativ til ansættelsen.

“For mig handler valget af en ny lederperson i CfDP om at møde et menneske, som jeg tror på. Et menneske, som kan være med til at frisætte mig fra den daglige drift, så jeg fortsat kan have stort fokus på det som jeg er allerbedst til, nemlig social innovation af digitale indsatser for sårbare unge. Den digitale udvikling buldrer lige nu derudad og CfDP er med på mange rejser med store og centrale partnere.

CfDP’s grundlægger lægger især vægt på Marie-Elisabeths erfaring med ledelse i sit valg:

Der bliver hevet en del i både mig og resten af teamet. Det kræver en sikker og dygtig kaptajn på broen. Med Marie-Elisabeths ansættelse som direktør får CfDP frisat innovative kræfter til at imødekomme den stigende efterspørgsel. Men vi får også den helt rette person, som vil sikre, at teamet af vanvittige dygtige medarbejdere kan stå endnu stærkere i arbejdet med sårbare unge digitale liv i de kommende år,” siger Anni Marquard om den store oprustning i CfDP’s ledelse.

Med sårbare unge både i bakspejlet og forruden
Marie-Elisabeth kommer fra en stilling i Syddjurs Kommune, hvor hun var programleder i Center for Unge, Uddannelse og Job. Her ledte hun strategiske afprøvninger af nye services og samarbejdsmodeller målrettet lokale unge, erhvervsliv og øvrige samarbejdspartnere.

Før det har hun bestridt forskellige lederstillinger i IT-branchen og har dermed kendskab til IT-teknologi og IT-politik, som hun glæder sig til at omsætte til arbejdet med digitale børn og unge i CfDP.

“Jeg kender det etablerede offentlige system, der med sin opsplittede organisering kan være en udfordring at gennemskue for almindelige borgere. Derfor er jeg også i dag fortalskvinde for at binde offentlige indsatser og institutioner mere sammen på tværs af forvaltninger. Det betyder, at man ved at lægge digitale spor ind tidligt for at supplere ungeindsatsen vil opnå en større gevinst af sin indsats, hvad enten det er offentlig eller privat. Vi skal gå med de unge, der hvor de unge er og være en platform for samtale om fremtidens digitale ungeliv for både unge, fagpersoner og os som forældre. Det er lige præcist dét, jeg glæder mig til at kæmpe for i CfDP,” siger Marie-Elisabeth om sin nye rolle som direktør.”

Privat er Marie-Elisabeth gift på 11. år og har 4 sammenbragte børn i huset.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.