Ambitionen er at hjælpe flere unge

Opstarten er støttet af VELUX FONDEN over en 3-årig projektperiode og har åbnet muligheden for, at kommunerne kan få deres egne ungerådgivere online på Cyberhus. Det tilbud har Ringkøbing-Skjern Kommune blandt andre sagt ja tak til sammen med Helsingør, Tønder, Aarhus og mange flere kommuner over hele landet. Formålet med projektet er at udvikle en samarbejdsmodel og en understøttende teknologi, der sikrer pigernes overgang mellem Cyberhus’ chatrådgivning og de offentlige rådgivninger. Denne digitale brobygning vil styrke den forebyggende indsats for unge piger, der mistrives mentalt, og dermed reducere psykisk sårbarhed hos de unge piger. Ambitionen er at hjælpe flere sårbare piger for de samme midler, som anvendes på området i dag.

Lokale unge strømmer til Cyberhus

Paw Andreasen fra SPaw med skuldreSP og ungerådgiver fra Ringkøbing-Skjern Kommune fortæller, at
“Det har virket rigtig godt at komme online med vores egen ungerådgivning på Cyberhus. Vi synes, det er spændende og meget relevant at komme online, og det er nogle relevante ting, de unge spørger og gerne vil snakke med os om”.
Til det tilføjer Paw, at
“Mange af dem, der skriver til os, ville vi aldrig nogensinde have haft kontakt med ellers. De har ikke altid lyst til at se os i øjnene, men de kan godt skrive, så det er derfor, at vi har valgt at møde dem online i chatten på Cyberhus”.
CfDP oplever samme tendens med et stigende antal unge online, og derfor er det vigtigt at være til stede netop dér, hvor de er, nemlig i den online verden.

De første erfaringer er positive, men udfordrende

De første erfaringer fra brobygningsprojektet har været positive, og der er allerede gode resultater, men ligesom alle andre projektstarter, så har det ikke været uden udfordringer for kommunerne. Paw fra Ringkøbing-Skjern Kommune fortæller, at
“Det har været en udfordring for os, fordi sproget er noget anderledes, end når vi taler sammen. De taler pænt, når vi er sammen, men det skrevne sprog er mere robust. Man skriver, som man tænker, for der er ikke nogen, der sidder og bliver røde i hovedet, og det har vi lige skulle vende os til.”
Udover at skulle kommunikere anderledes med de unge, så har de i Ringkøbing-Skjern Kommune oplevet, hvordan uvisheden omkring det videre forløb med de anonyme unge i den digitale rådgivning har krævet en omstilling.
“Da de unge i rådgivningen er anonyme, ved vi aldrig helt, hvilken hjælp de reelt opsøger efterfølgende, og det endelige resultatet for en samtale er ikke altid synligt, og det er vi jo ellers normalt vant til gennem vores arbejde. Men vi rigtige glade for at være til stede, og vi får fat i flere unge. Det er vigtigt’’.

Sparring og fællesskab er vejen frem

Næste skridt i brobygningsprojektet bliver at samle kommunerne til en netværksdag, hvor kommunerne, herunder Ringkøbing-Skjern, København og Aarhus, får mulighed for at mødes, udveksle erfaringer og lade sig inspirere af hinanden. Slutligt spurgte vi Paw, om han ville anbefale andre kommuner til at oprette en lokalchat på Cyberhus, og til det svarede han
“Ja, og der er faktisk flere, som har spurgt om det, og jeg synes, at de skal prøve det. Det er en nem måde at komme i kontakt med de unge på. De har alle en mobil, så de kan gå på online i den digitale rådgivning stort set overalt, så på den måde er det et godt arbejdsredskab for os, som gør, at vi nemt kan komme i dialog med de unge”.
Hos CfDP arbejder vi fortsat på at udvikle og forbedre Cyberhus og skabe den bedst mulige lokalchat for kommunerne. I øjeblikket arbejdes der med en kampagne om Cyberhus og den lokale tilstedeværelse, så endnu flere lokale unge bliver opmærksomme på muligheden for online rådgivning med lokale rådgivere. Herudover har CfDP erfaret, at den nye rådgiverrolle med anonyme unge kræver en omstilling, og derfor er vi ved at udarbejde en manual, som rådgiverne kan slå op i og læse om rådgiverrollen og rådgivningssituationer. Sammen med netværksmøderne tror vi på, at kommunerne er klædt godt på til at gå online og møde deres lokale unge i den digitale rådgivning.

Ønsker du at blive en del af lokalchatten?

Hvis I i jeres kommune ønsker at blive en del af lokalchatten på Cyberhus og være mere synlige for lokale unge, så kontakt os gerne, og hør mere. Se et kort over vores nuværende kommunale chats på cyberhus.dk.
Dette projekt er støttet af Velux-Fonden
]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.