Så er den her endelig. Efter to års projektforløb har vi i samarbejde med 5 øvrige organisationer (YouthNet, Depaul UK og 42nd Street fra England,  Associazione Photofficine Onlus fra Italien og forsknings- og udviklingsinstituttet “Utrip” fra Slovenien) og med støtte fra Daphne,  udarbejdet en Best Practice Guide med en række anbefalinger til hvordan online rådgivning med succes kan inddrages i det rådgivende arbejde med unge der selvskader.

Center for Digital Pædagogik´s online rådgivningstilbud til børn og unge, Cyberhus, har været den danske partner på projektet. Du kan læse mere om nogle af de delelementer, vi har arbejdet med gennem projektperioden her og her.

I forbindelse med den konference hvor Guiden blev præsenteret i London i december, skrev Youthnet i en pressemeddelelse: Forbindelsen mellem internettet og selvskade blandt unge har længe været et kontroversielt emne,  og det har været meget debatteret, om internettet er skyld i det stigende antal af unge, der udøver selvskade. Imidlertid har undersøgelser vist, at internettet har stor indflydelse på unges adfærd, når de vil søge hjælp, og størstedelen af de unge der udøver selvskade bruger internettet til at søge efter informationer, vejledning og følelsesmæssig støtte.
Ved at bruge de resultater projektets 6 organisationer er nået frem til, har konsortiet udarbejdet en banebrydende ramme for god praksis, lavet af praktiserende organisationer til andre praktiserende instanser.

…og det er jeg faktisk meget enig i. Jeg synes, det er lykkedes at omsætte erfaringerne fra chatsamtaler, brevkassespørgsmål, debatfora, brugerundersøgelser og interviews med de unge de seneste to år, til en grundig, præcis og samtidig let tilgængelig håndfuld anbefalinger der kan være et godt udgangspunkt for en organisation, der ønsker at komme igang med online rådgivning. 
Læs Guiden og bedøm selv. Guiden tæller 87 sider, men hvis du vil springe direkte til anbefalingerne skal du bladre frem til side 68 😉

Det er mere end 50.000 rådgivningssessioner og 1.000 interviews med unge på tværs af de 6 organisationer, over de sidste 2 år, der ligger til grund for de udarbejde anbefalinger. Og det er faktisk det, jeg synes der gør hele forskellen. At de unges stemmer er blevet hørt gennem projektet og deres meninger og feedback har haft stor indflydelse på de endelige anbefalinger. 

Og de unges stemmer var også den største oplevelse, til lanceringen af Best Practice Guiden i London i december. Der fortalte Frankie og Steph, hvordan deres møde med professionelle voksne og andre selvskadende unge på thesite.org(Youthnet) havde haft afgørende betydning for, hvordan det var lykkedes dem at kæmpe sig ud af den isolation og skam som alle unge, vi har talt med gennem projektforløbet, fortæller er den primære årsag til, at de ikke søger hjælp. 

Selve præsentationen af guiden var en spændende oplevelse, hvor den engelske læge Dr. Ranj Singh faciliterede en paneldiskussion mellem repræsentanter fra deltagerorganisationer og de inviterede gæster fra pressen,
NGO´er og offentlige nationale/internationale organisationer.
Det affødte både gode diskussioner og gav samtidig os som deltagerorganisationerne god mulighed for at uddybe nogle af vores erfaringer fra projektet for de fremmødte.

I det hele taget har projektet været en positiv oplevelse, og jeg  håber at anbefalingerne og Guiden i sin helhed kan blive et godt afsæt til et fortsat samarbejde omkring at få udbredt og implementeret online rådgivning hos andre organisationer.
Helt oplagt selvfølgelig hos organisationer der arbejder med unge der selvskader, men jeg mener også, at organisationer der arbejder med andre problematikker som eksempelvis spiseforstyrelser, seksuelle overgreb, selvmordstanker og psykiske lidelser kan gøre brug af anbefalingerne. Ganske enkelt fordi unge der kæmper med de nævnte problematikker ifølge mine erfaringer fra arbejdet som pædagogisk  koordinator i Cyberhus, på samme måde finder sig selv overfor de samme barrierer som isolation, skam og frygten for ikke at blive forstået og taget alvorligt. Barrierer som vores projekt tydeligt har vist, at online rådgivning kan hjælpe de unge med at overkomme.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Niels-Christian Bilenberg

Seniorkonsulent med speciale i digitalpædagogisk ungerådgivning Kontakt Niels-Christian

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.