Mandag aften blev den første workshop for de kommende gældsrådgivere på Ung Økonomi afholdt. Workshoppen havde til formål at give indsigt i den unge målgruppe, dele viden om online rådgivning og indføre i konkrete praksismetoder.

CfDP har indgået et samarbejde med et projekt under KFUM’s Sociale Arbejde kaldet ‘På fode igen’. Det er en gældsrådgivning, hvor frivillige og uvildige bankrådgivere hjælper udsatte borgere til at få overblik over deres økonomiske situation. Du kan læse mere om ‘På fode igen’ her. Projektet har nu valgt at supplere den eksisterende fysiske rådgivning med en online rådgivning for unge med økonomiske problemer, og det er hér CfDP kommer ind i billedet.

Bankrådgiver i en ung netkultur

Den største udfordring består i at klæde de frivillige bankrådgivere på til at kunne varetage, forstå og skabe forandring blandt unge inden for de digitale rammer.

Bankrådgiverne arbejder til dagligt med økonomiske problemstillinger og har derfor den ekspertise og viden der skal til for at kunne forstå de økonomiske omstændigheder omkring de unge, der kommer på hjemmesiden. I CfDP arbejder vi for at sammenkoble denne økonomiske faglighed med understøttende digitalpædagogiske indsigter.

Et spørgsmål om empowerment

Mange af de unge, der vil opsøge Ung Økonomi for at få anonym hjælp til deres problemer, vil sandsynligvis være sårbare unge, der ikke har andre steder at få hjælp. Enten fordi de ikke har tillid til voksne i al almindelighed, ikke har nære relationer, der kan hjælpe dem, eller fordi de har dårlig erfaring med fysisk ansigt-til-ansigt rådgivning.

På internettet har den unge selv magten til både at logge på, når de vil, og logge af, når de vil. De kommer på eget initiativ og har dermed allerede erkendt at der er et problem, men måske mangler de overblikket til at se, hvordan de kommer videre.

Indsigt i økonomi… og mennesker

Det er vigtigt, at rådgiverne på Ung Økonomi både er professionelle eksperter og omsorgsfulde og respektfulde voksne. Denne dobbelte rolle er én af grundbetingelserne for god rådgivning, som kan være med til at skabe reel forandring blandt de unge.

Allerede ved første workshop kunne vi heldigvis konstatere, at det er nogle aldeles kompetente, men også nysgerrige og engagerede bankrådgivere, der har meldt sig som frivillige på projektet. De er åbne for det nye medie, for at rådgive udsatte unge, samt bruge deres ekspertise til at gøre en forskel for nogen, der måske ikke har andre muligheder.

CfDP står for udvikling, design og implementering af projektets online platform, som får navnet ‘Ung Økonomi’. Her vil unge med gæld og andre økonomiske problemer få anonym rådgivning via brevkassefunktion. Vores tekniske team står for udvikling og design af selve platformen, mens vores digitalpædagogiske konsulenter hjælper til med at klæde de frivillige på og skabe de bedst mulige pædagogiske rammer omkring rådgivningen. Projekt ‘På fode igen’ har selv stået for rekrutteringen de bankrådgivere, der skal udføre rådgivningen.

Ungøkonomi.dk går i luften i begyndelsen af oktober og vil derfra være klar til at rådgive unge med økonomiske problemer.

Skrevet af tidl. medarbejder Marianne Jessen

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.